Osinkotulot 15.2.2024

Osingonsaajan verotus

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saamien osinkojen verotus on erilainen sen mukaan, onko osingot saatu julkisesti noteeratusta vai muusta yhtiöstä. Listaamattoman osakeyhtiön listaamattomista yhtiöistä saamat osingot ovat yleensä verovapaita ja pörssiyhtiöstä saamat osingot ovat veronalaisia.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki