Työnantajavelvoitteet ja ilmoittaminen 15.2.2024

Palkanmaksuun liittyvät tilitykset ja ilmoitukset

Toimitetut ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut on pääsäännön mukaan maksettava viimeistään ennakonpidätyksen toimittamista seuraavan kuukauden 12. päivänä. Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki