Veroasioiden hoitaminen 15.2.2024

Sopimuskumppanina ulkomainen yritys

Suomalainen yritys voi joutua perimään lähdeveron ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa ja ulkomainen yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin eikä esitä työn teettäjälle lähdeverokorttia, jonka veroprosentti on 0 %.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki