Työnantajavelvoitteet ja ilmoittaminen 15.2.2024

Työnantajan sivukulut

Työnantaja maksaa sairausvakuutusmaksua, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa. Työnantajat ja palkansaajat maksavat kumpikin eläkevakuutusmaksua. Työntekijä on vakuutettava myös työttömyyden, tapaturmien ja ammattitautien varalle.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki