Työnantajavelvoitteet ja ilmoittaminen 15.2.2024

Työnantajana toimiminen

Työnantaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun. Lisäksi työnantaja ottaa työntekijälle eläkevakuutuksen ja muut pakolliset vakuutukset. Rajoitetusti verovelvollisen palkasta peritään yleensä lähdeveroa.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki