Veroasioiden hoitaminen 15.2.2024

Verotusmenettely

Verotus perustuu siihen, että yritys on velvollinen oma-aloitteisesti ilmoittamaan Verohallinnolle tietoja, joiden perusteella Verohallinto valvoo verovelvoitteiden täyttämistä tai panee veroja maksuun. Verohallinnolla on laaja tiedonsaantioikeus, minkä takia tehdään monenlaisia veroilmoituksia.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki