Veroasioiden hoitaminen 15.2.2024

Verovelka

Vero on perittävä viiden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta, jolloin se on määrätty tai maksuunpantu. Mikäli veron pääoma vanhentuu, myös siihen liittyvät viivästyskorot ja korotukset vanhentuvat. Muutoksenhaun yhteydessä voi vaatia, että veroa ei tarvitse maksaa ennen asia ratkaisua.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki