Veroasioiden hoitaminen 20.3.2023

Verovelka

Vero on perittävä viiden vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta, jolloin se on määrätty tai maksuunpantu. Mikäli veron pääoma vanhentuu, myös siihen liittyvät viivästyskorot ja korotukset vanhentuvat. Muutoksenhaun yhteydessä voi vaatia, että veroa ei tarvitse maksaa ennen asia ratkaisua.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verojen maksujärjestely

Verohallinto voi hakemuksesta tehdä maksujärjestelyn maksamattomista veroista, kun maksukyky on tilapäisesti alentunut. Maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Yritysjäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Miten yritykseni pääsee pois verovelkarekisteristä?

Yritykselläni jäi arvonlisäveroja maksamatta, ja se joutui Verohallinnon verovelkarekisteriin. Yritykseni pystyy nyt maksamaan verovelkansa kokonaan pois. Kuinka yritykseni pääsee pois verovelkarekisteristä? Onko merkintä laiminlyönnistä pysyvä? Pitääkö yritykseni pyytää erikseen rekisterimerkinn...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki