Päivärahat ja kilometrikorvaukset 15.2.2024

Yrittäjän matkat

Tilapäisistä työmatkoista yritys voi maksaa verovapaata päivärahaa tietyin edellytyksin. Vuonna 2024 kotimaan päiväraha on 51 euroa ja osapäiväraha 24 euroa. Verohallinto vahvistaa vuosittain päivärahojen määrät.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki