Tulojen verotus 15.2.2024

Yrityksen omaisuuden myynti

Kaluston ja koneiden myynnistä saadut luovutushinnat tuloutetaan nk. menojäännösjärjestelmän avulla. Tappiollisten arvopapereiden myynnissä syntyy monesti vero-ongelmia. Yrityksellä voi olla oikeus tehdä voitosta jälleenhankintavaraus, kun toimitilakiinteistö tai kiinteistöyhtiön osakkeet myydään.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki