Arvonlisäverotus ja valmisteverotus 2.1.2024

Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus 2023

Alkutuottaja ilmoittaa arvonlisäverot Omavero-palvelussa tai Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista -lomakkeella. Vuoden 2023 arvonlisäveroista on annettava ilmoitus viimeistään 29.2.2024 . Se on myös vuodelta 2024 maksettavan arvonlisäveron eräpäivä.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki