Varat ja velat 12.11.2020

Miten laskemme yhtiön nettovarallisuuden?

Kaksi yhtiötä, Emo Oy ja Tytär Oy, sulautuivat 1.5.2020 lukien. Tytär on Emon kokonaan (100 %) omistama tytäryhtiö. Yhtiöillä on samat murretut tilikaudet 1.9.2019–31.8.2020.

Vastaanottavan yhtiön (Emo Oy) on tarkoitus jakaa osinkoa joulukuussa 2020 tilinpäätöksen (31.8.2020) perusteella.

Minkä vuoden taseesta osinkoa jakavan yrityksen nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo katsotaan?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Jos osinko on nostettavissa verovuonna 2020, nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan sulautuneiden yhtiöiden verovuonna 2019 päättyneiden tilikausien taseiden perusteella.

Yhtiöiden sulautuminen otetaan matemaattista arvoa laskettaessa erikseen huomioon. Jos sulautuminen on tullut voimaan sen tilikauden päättymiseen mennessä, jolta osinko jaetaan, ja osinko on lisäksi nostettavissa saman kalenterivuoden kuluessa, jonka aikana tilikausi on päättynyt, vastaanottavan yhtiön nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen vastaanottavan yhtiön ja sulautuvan yhtiön nettovarallisuudet. Vastaanottavan yhtiön varoihin ei tietenkään silloin lueta sen omistamia sulautuvan yhtiön osakkeita.   

Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla näin saatu nettovarallisuus vastaanottavan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!