Varojen jako 8.2.2024

Mitä veroseuraamuksia osakeyhtiön lopettamisesta tulee?

Tein osakeyhtiön liiketoimintakaupan muutama vuosi sitten, ja nyt haluan lopettaa yrityksen, koska yrityksellä ei ole liiketoimintaa.

Yrityksellä on kassavaroja ja rahastosijoituksia, velkaa ei ole. Olen yrityksen ainut omistaja. Onko yrityksen ostokaupan ajankohdalla merkitystä? Mistä minä maksan veroja ja mistä yritys maksaa veroja?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Voit purkaa osakeyhtiön vapaaehtoisesti selvitysmenettelyllä. Sen tuloksena sekä yhtiö että sen toiminta loppuvat kokonaan. Yhtiön purkaminen selvitysmenettelyssä on osakeyhtiölaissa tarkoin säädelty toimenpide, johon on hyvä varata riittävästi aikaa.

Voit lukea tarkemmin selvitysmenettelystä PRH:n internetsivuilta.

Purkamisesta voi seurata veroseuraamuksia sekä purettavalle yhtiölle että osakkaalle:

  1. Yhtiötä verotetaan purkamistilikaudella normaalisti voitostaan sekä mahdollisista omaisuuserien arvonnousuista. Tapauksessasi esimerkiksi rahastosijoitusten mahdollinen arvonousu verotetaan yhtiöllä.
  2. Osakkaan verotuksessa yhtiön purkaminen tarkoittaa osakkeenomistajan osakkeiden vaihtamista jako-osaan yhtiön varallisuudesta käyvin arvoin. Tämä vaihto verotetaan sinulla luovutusvoitto- tai luovutustappiosääntöjen mukaan. Eli osakkeenomistaja ikään kuin antaa osakkeensa ja saa lopputilityksessä vastineeksi varoja.

Nimenomaan osakkaan verotuksen näkökulmasta yrityksen osakkeiden hankintahinnalla ja -ajalla on merkitystä. Koska purkaminen verotetaan vaihtona, lasketaan osakkeiden luovutusvoitto tai -tappio vähentämällä saadun jako-osan käyvästä arvosta osakkeiden hankintameno.

Hankintamenoon lisätään muun muassa ostetusta osakkeesta maksettu varainsiirtovero. Hankintamenoa voivat myös korottaa esimerkiksi yhtiöön vuosien varrella tehdyt pääomasijoitukset.

Luovutusvoittoa laskettaessa voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa, mikäli se johtaa verovelvollisen kannalta edullisempaan lopputulokseen. Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei voi koskaan syntyä luovutustappiota.

Jos osakkeet on omistettu yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttia ja luovutusvoitto on tasan 60 prosenttia jako-osana saadun omaisuuden käyvästä arvosta. Mikäli osakkeet on omistettu vähemmän kuin 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia ja luovutusvoitto on tasan 60 prosenttia jako-osana saadun omaisuuden käyvästä arvosta.

On huomattava, että osakeyhtiön purkaminen voi johtaa myös veroseuraamuksiin myös muissa verolajeissa. Jos esimerkiksi jako-osana saadaan kiinteistö tai arvopapereita, seuraa tästä entiselle osakkeenomistajalle varainsiirtoverovelvollisuus. On hyvä laskea veroseuraamukset ennen yhtiön purkamisen aloittamista.

Verohallinto on myös antanut aiheesta syventävän vero-ohjeen Osakeyhtiön purkautuminen verotuksessa

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!