17.2.2022

Arvonlisävero

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisäverokannat nousivat Suomessa prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

Arvonlisävero on käytössä yli 160 maassa, joiden joukossa ovat lähes kaikki OECD-maat ja myös tärkeimmät OECD:n ulkopuoliset maat, kuten Kiina, Venäjä ja Brasilia. OECD-maista Yhdysvalloissa ei ole kansallista arvonlisäveroa, mutta osavaltioissa voidaan soveltaa omia paikallisia myyntiveroaan (sales tax). Suomessa arvonlisäverotus tuli voimaan 1.6.1994.

Lisätietoa: Kulutusveroselvitys 2023

 

24 % yleinen verokanta
14 %
 • elintarvikkeet
 • ravintola- ja ateriapalvelut, eläinten rehut 
  (ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)
10 %
 • henkilökuljetukset
 • kirjat
 • liikuntapalvelut
 • lääkkeet
 • majoituspalvelut 
 • elokuvanäytökset sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
0 %
 • arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus ja näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
 • jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
 • vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
 • muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille
vapautettu
 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut
 • eräät muut tavarat ja palvelut (esimerkiksi arpajaisten järjestäminen)

Arvonlisävero on käytetyin kulutusvero

Suomen yleinen arvonlisäverokanta on kansainvälisessä vertailussa verrokkeja korkeampi. Tammikuussa 2022 EU-maiden yleisen arvonlisäverokannan aritmeettinen keskiarvo on 21,52 prosenttia. Arvonlisäveron tuotto vuonna 2020 Suomen valtiolle on (palautukset huomioituna) 18,2 mrd. euroa valtion tilinpäätöksen 2020 mukaan. Yleiset arvonlisäverokannat EU-maissa v. 2022 (pdf-kuva)

Arvonlisäveroprosentteja Suomessa ja muissa EU-maissa (tilanne 23.3.2022)

Jäsenmaa Yleinen verokanta Alennettu verokanta Poikkeuksellisen alhainen verokanta Siirtymäkauden verokanta
Itävalta 20 10 / 13 - 13
Belgia 21 6 / 12 - 12
Bulgaria 20 9 - -
Kypros 19 5 / 9 - -
Tšekki 21 10 / 15 - -
Saksa 19 7 - -
Tanska 25 - - -
Viro 20 9 - -
Kreikka 24 6 / 13 - -
Espanja 21 10 4 -
Suomi 24 10 / 14 - -
Ranska 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatia 25 5 / 13 - -
Unkari 27 5 / 18 - -
Irlanti 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italia 22 5 / 10 4 -
Liettua 21 5 / 9 - -
Luxemburg 17 8 3 14
Latvia 21 12 / 5 - -
Malta 18 5 / 7 - -
Alankomaat 21 9 - -
Puola 23 5 / 8 - -
Portugali 23 6 / 13 - 13
Romania 19 5 / 9 - -
Ruotsi 25 6 / 12 - -
Slovenia 22 5 / 9,5 - -
Slovakia 20 10 - -
Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki