11.1.2024

Tupakkavero

Tupakkaveroa kertyi Suomen valtiolle vuonna 2022 noin 1,1 miljardia euroa. Tupakkaveroa kerätään eri tupakkavalmisteista ja valtaosa veron tuotosta kertyy savukkeiden verotuksesta. Tupakan verotus kuuluu EU-tasolla harmonisoitaviin valmisteveroihin.

Savukkeista peritään tuoteyksikkökohtainen valmistevero sekä vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero ja arvonlisävero. Tupakkaverodirektiivin mukaan yksikkö- ja arvoperusteisen veron yhteisvaikutuksen tulee olla pääsääntöisesti vähintään 60 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai euromääräisesti vähintään 90 euroa tuhatta savuketta kohden.

Heinäkuusta 2023 alkaen savukkeiden yksikkövero Suomessa savuketta kohden on ollut 9,43 senttiä, arvovero 52 prosenttia ja vähimmäisvero 35,36 senttiä. Mikäli yksikkövero ja arvovero eivät yhteensä ylitä 34,32 senttiä, sovelletaan vähimmäisveroa.

Savukkeiden ohella tupakkaveroa kerätään sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta, kääretupakasta, savukepapereista, sähkösavukenesteistä, kuumennettavista tupakkatuotteista sekä muista tupakkaa sisältävistä tuotteista. Vuoden 2024 alussa tupakkaverotuksen piiriin lisättiin savuttomat nikotiinituotteet, joka määritelmänä kattaa Suomessa markkinoille myyntiin vapautuneet nikotiinipussit.

Oheisissa taulukoissa esitetään Suomen ja muiden EU-maiden savukkeiden hinnan koostuminen. Verotusta tarkasteltaessa olennaista on mieltää tupakan myyntihinnan muodostuvan tupakkaverosta, arvonlisäverosta sekä nettohinnasta. Nettohinta siis kattaa luvuissa kaiken, mikä ei ole veroa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen tupakkaverotus on prosentuaalisesti kireää. Myös tupakan hintataso Suomessa on hieman EU-maiden keskitason yläpuolella. EU-maiden kirein savukkeiden verotus on Irlannissa, missä tupakka-askin hintakin on EU-maiden korkein. Lisätietoja tupakkaverotuksesta Veronmaksajain kulutusveroselvityksessä:

 

Kulutusveroselvitys 2023

Alla olevat kuviot tupakan hinnanmuodostuksesta on tehty Euroopan komission tilastojen mukaan.Tupakkavero - verojen ja nettohinnan euromääräiset osuudet 20 savukkeelle
Tupakkavero - verojen ja nettohinnan prosentuaaliset osuudet 20 savukkeen hinnastaLähde: Euroopan komission TEDB-tietokanta

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!