14.5.2019

Verokatsaus: Palkkaverotus uhkaa kiristyä 2020

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkansaajamaksujen muutokset uhkaavat kiristää palkkaverotusta vuonna 2020. Tässä esitetyissä laskelmissa tarkastellaan miten ennustetut palkansaajamaksujen muutokset vaikuttavat veroprosentteihin neljällä esimerkkipalkkatasolla.

Palkansaajan työeläkevakuutusmaksun ennustetaan nousevan 0,4 prosenttiyksikköä ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 0,66 prosenttiyksikköä. Toisaalta sairausvakuutuksen päivärahamaksun ennustetaan alenevan 0,38 prosenttiyksikköä.

Näiden muutosten vaikutuksesta palkansaajan tuloveroprosentti on nousemassa eri tulotasoilla 0,5-0,6 prosenttiyksikköä. 

Laskelmassa oletetaan tuloveroperusteisiin tehtävän ansiotason nousua vastaavat indeksitarkistukset. Solidaarisuusveron on oletettu pysyvän ennallaan vuonna 2020. Myös kunnallisveroprosenttien on oletettu pysyvän vuoden 2019 tasolla. Työttömyysvakuutusmaksun mahdollista alentamista ei ole huomioitu: Työllisyysrahaston esittämän arvion mukaan työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismaksutasoa voitaisiin alentaa 0-0,6 prosenttiyksikköä vuonna 2020 (palkansaajan maksu alenisi siten 0-0,3 %-yksikköä).

Kokonaisuudessaan ennustetut maksumuutokset uhkaavat kiristää palkkaverotusta noin puoli miljardia euroa.


Laskelmassa käytetyt palkansaajan veronluonteiset maksut 2019-2020**
- Lähde: Julkisen talouden suunnitelma 4.4.2019

  2019 2020**
Työeläkevakuutusmaksu, ilman korotusosaa 6,75 % 7,15 %
Työttömyysvakuutusmaksu 1,5 % 1,5 %
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,54 % 1,16 %
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,00 % 0,66 %
Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!