Ansiotulojen verot ja maksut 2.1.2021

Veromuutoksia 2021

Hallituksen talousarvioesityksen ja aiempien päätösten johdosta verotukseen on tulossa seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2021:

Ansiotulojen verotus

Hallituksen budjettiesityksessä ansiotuloverotukseen tehdään 2,5 prosentin ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei ennustettu yleinen ansiotason nousu nostaisi tuloveroprosenttia.  

Sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu vuodelle 2021. Muutosten johdosta palkansaajien maksutaakka näistä veronluonteisista maksuista nousee. Työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,15 prosenttiyksikköä ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,18 prosenttiyksikköä. Työeläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu pysyvät ennallaan.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksiköllä, kun 39 kuntaa korottaa tuloveroprosenttiaan.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkkaverotus kiristyy hieman vuodesta 2020, palkansaajien veroprosentit nousevat eri palkkatasoilla 0,2–0,3 prosenttiyksikköä.

Eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan.

Palkansaajan verotuksen ja ostovoiman kehitys 2000-2021 (pdf)

Esimerkkilaskelma palkansaajan veromuutoksesta 2020-2021 (pdf)

Verokatsaus: Eläkkeensaajan tulot, verot ja ostovoima 2020-2021

Tarkista vuoden 2021 kunnallisveroprosenttisi kartasta

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2021 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 10 prosenttia, mikä on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2020. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen, niin että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Vuonna 2022 vähennyskelpoista on vielä 5 prosenttia koroista. 

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä 2021 (pdf)

Työsuhde-edut

Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan 170 euroa kuukaudessa vuosiksi 2021-2025.

Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosille 2021-2025. Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistettaisiin säätämällä verovapauden ylärajaksi 3 400 euroa sekä poistamalla samalla veronalaisena tulona pidettävä 300-750 euron välinen osa.

Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa.

Esimerkkejä työsuhde-etujen muutosten vaikutuksita (pdf)

Lataa uusi opas Työsuhdeauto vai oma auto?

Polttoaineverot

Hallitusohjelmassa sovittu lämmityspolttoaineiden veronkorotus tulee voimaan vuoden alusta, mikä kiristää energiaveroja nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuositasolla. Öljylämmitteisen omakotitalon (kulutus 2 200 litraa/v.) lämmityskustannukset kasvavat veronkorotuksen myötä noin 74 euroa vuodessa. Kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannukset kasvavat keskimäärin arviolta noin 38 euroa vuodessa.

Parafiinisen dieselin verotuki (5 snt/l) poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä, vuonna 2021 verotuesta leikataan 1 snt/l. Ensi vuonna voimaan tulevan verotuen leikkauksen vaikutus kohdistuu käytännössä fossiiliseen dieseliin.

Esimerkkejä valmisteverojen muutosten vaikutuksista 2021 (pdf)

Alkoholivero

Alkoholijuomien valmisteveroja korotetaan 50 miljoonalla eurolla hallitusohjelman mukaisesti. Mikäli korotus siirtyy hintoihin täysimääräisesti, se nostaa olut-, siideri- ja lonkeron (33 cl) hintaa noin 3 senttiä. "Ykkösoluen" (2,8 til-% alkoholia) hintaa veronkorotus nostaa 15 snt/33 cl. Viinipullon (75 cl) hinta nousisi 22 senttiä ja viinapullon (50 cl) 38 senttiä.

Esimerkkejä valmisteverojen muutosten vaikutuksista 2021 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveron korotukset jatkuvat vaalikaudella. Veroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2021. Vuosina 2020-2021 tehdyillä verotason korotuksilla toteutetaan hallitusohjelmaan kirjatusta 200 miljoonan euron tupakkaveron kiristyksestä puolet, eli 100 miljoonaa.  

Vuoden 2021 korotukset tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 45 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti.

Esimerkkejä valmisteverojen muutosten vaikutuksista 2021 (pdf)

Alv-alaraja

Arvonlisäveron alarajaa nostetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta alkaen.

Teollisuuden sähkövero

Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimalle minimitasolle 2021. Samalla energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta luovutaan vaiheittain neljän vuoden määräajassa siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää ole oikeutettuja palautukseen.

Tutkimusyhteistyökannustin

Uusi elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävä 50 prosentin lisävähennys tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskuista on käytössä verovuosina 2021-2025.

Urheilijarahasto

Urheilijarahastoon siirrettävän tulon enimmäismäärää korotetaan 100 000 eurosta 200 000 euroon.

Henkilöstöantien verotus

Listaamattomien yhtiöiden henkilöstöanneissa osake arvostetaan jatkossa osakkeen matemaattisen, yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan arvon mukaan aiemman käyvän arvon sijaan. Osakkeita merkitsevälle työntekijälle ei muodostu merkintähetkellä ansiotulona verotettavaa etua, jos merkintähinta on vähintään yhtä suuri kuin osakkeen matemaattinen arvo.  Myöhemmin mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto verotetaan pääomatulona.

Kotimaan päivärahat ja kilometrikorvaukset

Verovapaan kokopäivärahan määrä on kotimaassa 44 euroa ja osapäivärahan 20 euroa vuonna 2021. Verovapaa ateriakorvaus on 11,00 euroa ja kilometrikorvaus 44 senttiä kilometriltä.

Sosiaalivakuutusmaksut

Vahvistetut maksut vuodelle 2021:

Eläkevakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut

Sairausvakuutusmaksut

 

Päivitetty 21.12.2020.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki