9.5.2023

Veronmaksajain vuosikokous: Hallitusohjelman ankkureiksi kohtuullinen verotus, rakenneuudistukset ja menosäästöt

Veronmaksajain Keskusliitto odottaa hallitusneuvottelijoilta määrätietoista etenemistä vahvistuvan talouden ja paranevan työllisyyden tiellä. Talous ei kukoista automaattisesti, eikä tasapainoinen julkinen talous toteudu itsekseen.

Myönteinen talous- ja työllisyyskehitys edellyttää seuraavalta hallitukselta selkeää ja luottamusta herättävää talous- ja veropolitiikkaa. Tämä tulee ankkuroida johdonmukaisiin talouskasvua ja työllisyyttä edistäviin peruslinjauksiin koko vaalikaudeksi.

Julkisten menojen taso on nyt liian korkea suhteutettuna kansantalouden kantokykyyn. Julkisessa taloudessa on näköpiirissä sitkeä ja suuri alijäämä. Luottamus talouden huolelliseen hoitoon on heikentynyt. Tämä huolestuttava kehitys on katkaistava ja budjettikehysten uskottavuus palautettava. Tarvittava julkisen talouden sopeutus on tehtävä menosäästöillä, ei verotusta kiristämällä.

Verotuksen yleistä tasoa on alkavalla vaalikaudella maltillisesti alennettava. Verotusta on kehitettävä kannustavuuden, kestävyyden, kilpailukykyisyyden ja kohtuullisuuden kantavien periaatteiden pohjalta. Yritysten ja yrittäjien verotusta ei saa kiristää.

Verotuksen painopistettä on siirrettävä työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen suuntaan keventämällä ansiotulojen verotusta. Kulutusverotuksen kiristämisessä on korkean inflaation oloissa oltava pidättyväinen. Mahdolliset välillisten verojen kiristykset tulee suunnata ympäristö- ja terveyshaittoihin kohdistuviin veroihin.

Ansiotulojen verotusta on kevennettävä kautta linjan, kaikilla tulotasoilla. Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Työeläkkeen saajat on pidettävä ansiotulojen verotuksen kevennyksissä mukana.

Julkiseen talouteen kohdistuu pitkällä aikavälillä väestön ikääntymisestä johtuva kestävyysvaje, jota on purettava rakenneuudistuksilla. Sosiaaliturvan uudistaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen jatkaminen ovat tällöin avainasemassa. Niiden on johdettava työnteon kannustimien paranemiseen ja julkisten palvelujen tuottavuuden kohenemiseen. Uudistusten on saatava aikaan kustannussäästöjä, edistettävä työllisyysasteen nousua ja lisättävä tehdyn työn määrää.

Nimityksiä liiton toimielimiin

Veronmaksajain Keskusliiton puheenjohtajana kolmivuotiskaudella 2023–2026 jatkaa professori Jaakko Ossa ja varapuheenjohtajana jatkaa kauppatieteen tohtori Tomi Viitala.

Veronmaksajien valtuuskunnan jäseniksi kaudelle 2023–2026 valittiin uudelleen pankkineuvoja Tiina Dufva, aluetoimistonhoitaja Maija-Liisa Heino, varatuomari Olli Iirola, toimitusjohtaja Sakari Joensuu, ekonomi Pentti Kilpeläinen, liikkeenjohdon konsultti Jari Kortelahti, Tax Partner Juha-Matti Luojus, rikosylikomisario, eläkkeellä Raimo Peltovuori, tilintarkastaja, KHT Jussi Selinheimo, agrologi Thomas Storgård sekä KHT Peter Volin.

Valtuuskunnan uusia jäseniä ovat Helsingin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Kari Alhola,
Espoon paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Antti-Eemeli Mäkinen, Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Matti Rantakari ja Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksen johtokunnan jäsen Antti Sirkiä.

Veronmaksajain Keskusliiton hallituksen jäseniksi kaudelle 2023–2026 valittiin uudelleen varatuomari Kirsti Auranen, tilitoimistoyrittäjä Tarja Hiitiö ja toimitusjohtaja Risto Walden.

Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin YTM Anneli Taina,  Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUn hallituksen jäsen sekä Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja.

Hallitukseen valittiin kaksi jäsentä kesken olevalle toimikaudelle 2023–2024 eroa pyytäneiden jäsenten tilalle. Ilkka Kaukorannan tilalle valittiin YTM, johtaja Jyrki Konola Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Mika Kuismasen tilalle valittiin varatuomari, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokouksen kannanotto 8.5.2023 (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!