11.12.2023

Veronmaksajien valtuuskunta: Lisää sopeutusta tarvitaan, mutta verotus on jo katossa

Veronmaksajain Keskusliitto muistuttaa hallitusta menosäästöjen ja työllisyyttä edistävien rakenneuudistusten ensisijaisuudesta, kun se pohtii uusia toimia huolestuttavan velkakehityksen taittamiseksi kestävälle uralle.

"Valtiovarainministeriön mukaan ensi kevään kehysriihessä on tarpeen päättää noin puolen miljardin euron uusista sopeutustoimista. Taustana ovat muun muassa paisuvat sote-menot, kuluvan syksyn aikana heikentyneet suhdannenäkymät sekä Euroopan unionin komission tuoreet arviot Suomen julkisen talouden kehnosta tilasta.

Velkaantumista hillitseville lisätoimille on selvästi tarvetta. Samalla on kuitenkin huolehdittava myös siitä, että uudet sopeutustoimet eivät heikennä talouden jo valmiiksi hauraita kasvunäkymiä.

Vahvistuva talous ja paraneva työllisyys ovat olennaisia edellytyksiä myös Suomen julkisen talouden velkakestävyyden pitkäjänteiselle parantamiselle. Siksi tarvitaan kannustamista työntekoon ja yritteliäisyyteen.

Suomen huippukorkeaa verotusta ei tule uusilla sopeutustoimilla enää kiristää lisää. Tuoreen OECD:n verotilaston mukaan Suomi sijoittui vuonna 2022 entistäkin selvemmin maailman kaikkein ankarimpien verottajien kärkiryhmään. Muun muassa Ruotsissa ja aiemmassa kärkimaassa Tanskassa oli viime vuonna alempi kokonaisveroaste kuin Suomessa. Tästä huolimatta näissä maissa julkinen velkaantuminen on huomattavasti paremmin hallinnassa kuin meillä.

Talous- ja veropolitiikassa olennaista on luottamus vakaaseen ja ennustettavaan päälinjaan. Hallituksen talouspolitiikan uskottavuus kärsii helposti, jos hallitusohjelman keskeiset linjaukset eivät pidä.

Hallitusohjelman talouspolitiikan ytimessä on julkisen talouden tasapainottaminen menosäästöillä ja rakenneuudistuksilla, ei kiristämällä verotusta. Tämä on perusteltu ja kestävä linja, jota on syytä jatkaa. Ohjelman kantava periaate, jonka mukaan hallitus ei päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta, on siksi hyvä ankkuri tulevillekin veroratkaisuille.

Tärkeää on se, ettei työn tekemisen ja teettämisen verotusta ainakaan kiristetä, eikä myöskään yritysten ja yrittäjien verotusta. Jos joitakin yksittäisiä veroja halutaan osana tasapainoista kokonaisuutta kiristää, kannattaa pitää mielessä tämä sääntö: mieluummin tulee verottaa haittoja kuin hyötyjä."

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunnan kannanotto 11.12.2023 (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!