29.11.2022

Skattebetalarnas Centralförbund

Skattebetalarnas Centralförbund – Skattebetalarna – är en förening med 220 000 medlemmar, både privatpersoner och företag.

Skattebetalarnas mål är en rimlig beskattning med effektiv offentlig hushållning. Skattebetalarna erbjuder sina medlemmar rådgivning i frågor gällande beskattning. Med sina 15 skattejurister har föreningen en hög skattejuridisk yrkeskunskap.

Medlemmarna får gratis telefonrådgivning på finska, tel. +358 (0)3010 5510. 

Skattebetalarna ger ut tidningen Taloustaito och många digitala tjänster både för sina medlemmar och allmänheten också. Föreningen ger också ut flera böcker (på finska) gällande beskattning.

Föreningen har en chefsekonom och en ekonom som båda publicerar utredningar om beskattning och offentlig ekonomi i Finland. Till exempel, Skattebetalarna gör årligen en jämförelse mellan löntagarens beskattning i Finland och de viktigaste industriländerna.

Kontaktinformation

Kalevagatan 4
00100 Helsingfors
Tel. (09) 618 871

Verkställande direktör är Teemu Lehtinen.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!