16.12.2007

Veronmaksajien eläkeverolaskelmat: Eläkkeensaajien verotus kevenee vuonna 2008

Eläkkeensaajien verotus kevenee vuonna 2008. Veronmaksajien laskelmissa tarkastelluista esimerkkitapauksista eniten kevenee ensi vuonna 1 422 euroa ansaitsevan eläkeläisen veroprosentti, joka alenee 23,0:sta 19,8:aan eli 3,2 prosenttiyksikköä.

Veronmaksajain Keskusliiton tuoreissa laskelmissa on otettu huomioon tuloverotuksen muutokset, eläkkeiden indeksikorotukset sekä kansaneläkkeen tasokorotus.

”Eläkeverotus kevenee kaikilla tulotasoilla, mutta kevennys on suurimmillaan sellaisilla työeläkkeillä, joiden verotukseen vaikuttaa valtionverotuksen uusi eläketulovähennys”, Veronmaksajien pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa. 

Uusi valtionverotuksen eläketulovähennys kohdentuu 13 000 - 31 000 euron vuosieläkkeisiin.

Pienempien eläkkeiden verotusta lieventää kansaneläkkeen tasokorotuksesta johtuva kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen nousu. Suurimpien työeläkkeiden verotusta taas keventää lievästi ainoastaan valtion tuloveroasteikon keveneminen.

Liitteenä laskelmat:

Eläkkeensaajan verotuksen muutos eri eläketulotasoilla vuonna 2008
Tuloverojen osuus veronalaisesta eläketulosta 2000-2008

Laskelmissa on mukana valtion tulovero, keskimääräinen kunnallisvero ja kirkollisvero, eläkkeensaajan sairaanhoitomaksu sekä viran puolesta tehtävät vähennykset.

 

Lisätiedot:
Pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajat, (09) 6188 7326

 

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!