Myyntivoitot ja -tappiot 30.1.2024

Luovutustappiot vähennetään luovutusvoitoista

Luovutustappio eli myyntitappio syntyy, jos omaisuuden, esimerkiksi kiinteistön tai pörssiosakkeiden, hankintahinta ja myyntikulut ovat yhteensä enemmän kuin sen myyntihinta.  

Luovutustappio vähennetään ensisijaisesti luovutusvuonna saaduista luovutusvoitoista, sen jälkeen luovutusvuoden muista pääomatuloista. Jos luovutustappiota ei voida vähentää luovutusvuonna, vahvistetaan siitä luovutustappio, joka vähennetään seuraavan viiden vuoden aikana luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. Luovutustappiota ei oteta huomioon alijäämähyvitystä laskettaessa.

Vähennyskelvottomat luovutustappiot

Luovutustappiota ei vähennetä sellaisen omaisuuden myynnistä, jonka myyntivoitto on Suomessa verovapaata tuloa. Jos esimerkiksi asunnon luovutusvoitto on verovapaa vakituisen asumisen perusteella, luovutustappiota ei vähennetä.

Vähennyskelvotonta luovutustappiota on tavanomaisen koti-irtaimiston ja muun vastaavan, henkilökohtaisessa käytössä olleen omaisuuden arvon alentuminen.

Henkilökohtaisessa käytössä olleen omaisuuden luovutustappio on vähennyskelvotonta siitä riippumatta, olisiko vastaava luovutusvoitto ollut verotettavaa vai verovapaata tuloa. Esimerkiksi purjeveneen luovutusvoitto on verotettavaa tuloa, vaikka sen luovutustappiota ei saisikaan vähentää. Vapaa-ajan kiinteistön tai viikko-osakkeen luovutustappio on sen sijaan vähennyskelpoinen, vaikka se olisikin ollut yksityiskäytössä.

Pienet luovutustappiot

Pienet tappiot eivät ole vähennyskelpoisia. Jos verovuoden aikana myydyn omaisuuden hankintamenot ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa ja myyntihinnat myös yhteensä enintään 1 000 euroa ja myynneistä tulee tappiota, tappiota ei voi vähentää.

 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Omaisuuden myynti

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten luovutus- eli myyntivoittoa verotetaan sekä miten sen määrä lasketaan ja mikä on hankintameno-olettama. Lisäksi selviää, millaiset luovutusvoitot ovat verovapaita, milloin syntyy luovutustappiota ja miten luovutustappion voi vähentää verotuksessa.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!