Myyntivoitot ja -tappiot 24.6.2021

Miten lahjaosakkeiden myyntiä verotetaan?

Omistan pörssiyhtiö X Oyj:n parikymmentä vuotta vanhoja osakkeita, joiden hankintahinnasta ei ole tietoa. Lisäksi minulla on saman firman hiljattain hankittuja osakkeita. Minulla on vain yksi arvo-osuustili. 

Aion lahjoittaa tyttärelleni osan näistä osakkeista, joiden arvo tällä hetkellä on alle 5 000 euroa. Miten lastani verotetaan, jos hän myy osakkeet? Lasketaanko luovutusvoitto tiedossa olevan hankintahinnan mukaan vai fifo-periaatteella ja hankintameno-olettamaa (20 % tai 40 %) käyttäen?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Myyntihetken ja lahjoitusajankohdan välillä kulunut aika vaikuttaa lapsesi verotukseen. Mikäli tytär myy osakkeet ennen kuin lahjoituksen tekemisestä on kulunut yksi vuosi, myyntihinnasta vähennetään lahjoittajan hankintameno tai 20 prosentin hankintameno-olettama. Tällöin verorasitus voi nousta merkittävästi.

Osakkeet luovutetaan arvo-osuustililtäsi samassa järjestyksessä kuin ne on ostettu. Näin ollen verottaja katsoo sinun antaneen lahjaksi ensimmäiseksi saadut osakkeet, ja näiden osakkeiden hankintahintaa käytettäisiin, jos lapsesi myy alle vuoden omistamansa osakkeet. Jollette saa selvitettyä sinun alkuperäistä hankintamenoasi, laskettaisiin tyttäresi myyntivoitto 20 prosentin hankintameno-olettamaa käyttäen.

Mikäli hän omistaa osakkeet vähintään vuoden ja myy ne vasta sen jälkeen, hänen luovutusvoittoverotuksessaan todellisena hankintahintana käytetään lahjoitushetken käypää arvoa eli markkina-arvoa.

Julkisesti noteerattavien arvopapereiden arvo määritetään lahjoituksen täyttymispäivänä – päivänä, jona arvo-osuus on kirjattu vas­taanottajan arvo-osuustilille – toteu­tuneen kaupan noteerauksen mukaiseen arvoon. Arvostus tapahtuu vähintään päivän kauppojen alimpaan arvoon. Jos arvopaperilla ei ole käyty kaup­paa, arvostus tapahtuu ostonoteerauksen mukaiseen arvoon. Ellei arvopaperia ole notee­rattu lahjoituksen täyttymispäivänä, arvostus tapahtuu lähimmän noteerauksen mukaan.

Verojuristivastaus on julkaistu Taloustaidossa 14.6.2021.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!