Myyntivoitot ja -tappiot 17.5.2023

Jos maani lunastetaan, joudunko maksamaan korvauksesta veroa?

Sähkölinjan, maantien tai vaikkapa itärajan aidan rakentaminen voi oikeuttaa lunastamaan maa-alueen yksityiseltä maanomistajalta. Korvauksen verotus muodostuu sangen kohtuulliseksi, sillä luonnollisen henkilön tai kuolinpesän luovutusvoitto voidaan laskea korotetulla hankintameno-olettamalla.

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki