Ansiotulojen verot ja maksut 10.1.2020

Kunnallis- ja kirkollisverot

Ansiotuloista maksetaan veroa kunnille. Kunnallisvero on verotuotoltaan merkittävin tuloista perittävä vero. Kuntakohtaiset tuloveroprosentit ovat Manner-Suomessa 17,00-23,50 prosenttia vuonna 2022. Kunnanvaltuustot päättävät itsenäisesti kunnallisveroprosenttinsa, jota sovelletaan kunnallisverotuksessa verotettavaan tuloon.

Evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat henkilöt maksavat veroa myös seurakunnille. Seurakuntien päättämiä kirkollisveroprosentteja sovelletaan myös kunnallisverotuksessa verotettavaan tuloon.

Tulosta tehtävien vähennysten lisäksi kunnallisveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset (mm. työtulovähennys). Esimerkiksi palkansaaja maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa (sekä myös sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua) vasta, kun palkkatulot ovat noin 16 800 euroa vuonna 2022.

Kartta kunnallisveroprosenteista 2022 sekä lisätietoa kuntaveroista 

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2022 (Verohallinnon nettisivu) 

Päivitetty 29.12.2021

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki