Ansiotulojen verot ja maksut 11.1.2024

Kuntaverot – kunnallisvero ja kiinteistövero

Kunnat ovat merkittäviä verottajia Suomessa. Ne keräävät veroja kuntalaisten tuloista kunnallisveroina ja kiinteistöistä kiinteistöveroina. Ennen vuoden 2023 sote-uudistusta kunnallisvero oli arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa.

Kunnallisvero kartalla | Kiinteistövero

Kuntien tulot muodostuvat suorien verotulojen (kunnallisvero, osuus yhteisöveron tuotosta, kiinteistövero) lisäksi mm. valtionosuuksista ja toimintatuotoista (myyntitulot, maksutulot). Suomessa on 309 kuntaa vuonna 2024. Ne päättävät vuosittain kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien tasosta. Kiinteistöveroprosenteille on asetettu ala- ja ylärajat.

Poikkeuksellisesti vuodelle 2023 Manner-Suomen kunnat eivät saaneet itse muuttaa tuloveroprosenttiaan, kun sote-uudistuksen myötä niiden kunnallisveroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä (lue tarkemmin sote-uudistuksen verovaikutuksista Taloustaidosta).

Veronmaksajain Keskusliitto julkaisee säännöllisesti kuntaveroselvityksiä, joissa vertaillaan kunnallisen verotuksen tasoa eri puolella Suomea esimerkkilaskelmien avulla. Uusin julkaisu on vuoden 2024 kuntaverovertailu.

Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Kunnallisveron osuus tuloista rippuu kunnallisveroprosentin lisäksi ansiotulojen määrästä ja lajista, sillä ne vaikuttavat vähennyksiin, joita tulonsaaja saa. Esimerkiksi palkka- ja yrittäjätuloista saa ansiotulovähennyksen ja eläketulosta eläketulovähennyksen. Perusvähennys lasketaan kaikkien ansiotulojen perusteella. Opintorahavähennystä voi saada opintorahaa saava. Verosta tehtävä työtulovähennys pienentää ensisijaisesti valtion tuloveroa, mutta pienituloisella palkansaajalla myös kunnallisveron määrää.

Vuonna 2024 keskimääräisillä kunnallisvero- ja kirkollisveroprosenteilla kunnallisveroa aletaan maksaa noin 18 000 euron vuosipalkasta (kun muita ansiotuloja ei ole).

Kunnallisveron osuus tulosta palkkatason mukaan vuonna 2024 (pdf) 

Kunnallisveroprosentit kartalla

Klikkaamalla kuntaa kartalla näet sen tuloveroprosentin vuonna 2024 sekä muutoksen vuoteen 2023. Kellertävä väri kuvaa verrattain matalaa veroprosenttia, sinertävä vastaavasti korkeaa.

Kunnittaiset prosentit taulukkoina 

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit 2023-2024 (excel) 

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit 2021-2022 (excel) 

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2023 (Verohallinnon nettisivu)

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2022 (Verohallinnon nettisivu)

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2021 (pdf, Verohallinto)


Kunnallisveroprosenttien kehitys 1990-2024

 

Vuosi Keskimääräinen kunnallisvero-%* Muutos, %-yks

Korkein
%

Matalin,
%

Nosti prosenttia, lkm Laski prosenttia, lkm
1990 16,47   19,50 14,00 87 0
1991 16,62 0,15 19,00 14,00 101 1
1992 16,88 0,26 20,00 14,50 105 0
1993 17,20 0,32 20,00 14,50 114 0
1994 17,53 0,33 19,75 15,00 125 2
1995 17,53 0,00 20,00 15,00 9 8
1996 17,51 -0,02 20,00 15,00 5 34
1997 17,42 -0,09 19,75 15,00 10 44
1998 17,53 0,11 19,75 15,00 77 19
1999 17,60 0,07 19,75 15,50 87 10
2000 17,65 0,05 19,75 15,50 83 15
2001 17,67 0,02 19,75 15,00 41 6
2002 17,78 0,11 19,75 15,00 108 3
2003 18,04 0,26 20,00 15,50 93 2
2004 18,12 0,08 20,00 16,00 54 2
2005 18,29 0,17 21,00 16,00 136 1
2006 18,39 0,10 21,00 16,00 140 1
2007 18,45 0,06 21,00 16,00 106 3
2008 18,54 0,09 21,00 16,00 119 3
2009 18,59 0,05 21,00 16,50 67** 4**
2010 18,97 0,38 21,00 16,25 181 2
2011 19,16 0,19 21,50 16,25 49 6
2012 19,24 0,08 21,75 16,25 91 3
2013 19,38 0,14 22,00 16,25 119 4
2014 19,74 0,36 22,50 16,50 156 0
2015 19,82 0,08 22,50 16,50 98 0
2016 19,85 0,03 22,50 16,50 45 3
2017 19,90 0,05 22,50 16,50 47 14
2018 19,84 -0,06 22,50 16,50 53 6
2019 19,88 0,04 22,50 16,50 46 5
2020 19,96 0,08 23,50 16,50 53 7
2021 20,02 0,06 23,50 16,50 39 4
2022 20,01 0,00 23,50 16,50 16 12
2023*** 7,37 -12,64 10,86 4,36 0 293
2024 7,46 0,09 10,80 4,40 88 42

* Maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettu

** Ei sisällä kuntaliitoksissa mukana olevia kuntia

*** Sote-uudistus astui voimaan, lue uudistuksen verovaikutuksista Taloustaidosta. Vuodesta 2023 alkaen luvut koskevat Manner-Suomen kuntia (sote-uudistus ei vaikuttanut Ahvenanmaan kuntien veroprosentteihin). 

Kiinteistövero

Kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle kiinteistöveroa kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön verotusarvo määrätään erikseen rakennuksen ja maapohjan osalta. Tonttia, eli maapohjaa, verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ja vakituisia asuinrakennuksia oman veroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta metsästä eikä maatalousmaista. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa seuraavien vaihteluvälien sisällä

Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00
Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 - 2,00
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 1,00
Muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki)* 0,93 - 2,00
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti** 2,00 - 6,00
Voimalaitosten veroprosentti enint. 3,10
Yleishyödylliset yhteisöt *** 0,00 -

* Vuodesta 2017 lukien kunnan on tullut vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti.

** Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on tietyissä pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnassa vähintään kunnassa sovellettava maapohjan yleinen veroprosentti vähintään +3,0 prosenttiyksikköä, enintään kuitenkin 6,00 prosenttia. Muualla rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan soveltaa myös yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä määrätä muuten kiinteistöveroprosenteista säädettyä alhaisemmaksi, mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Kiinteistöjen verotusarvoilla painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2015 - 2024

Muu asuin-rakennus 1,07 1,11 1,15 1,16 1,17 1,20 1,20 1,21 1,21 1,22
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Yleinen­
(maapohja)
                  1,31
Yleinen (rakennukset)                   1,15
Yleinen 0,99 1,00 1,06 1,06 1,07 1,08 1,11 1,11  1,11 -
Vakituinen
asuinrakennus
0,46 0,47 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51  0,50 0,51

Lähde: Kuntaliitto

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Maksetut tuloverot

Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!