Palkansaajan tulot 14.10.2021

Mitä verotietoja minusta julkaistaan marraskuussa?

Tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2020 julkaistaan marraskuussa. Mitä tietoja minusta julkaistaan henkilöverotuksen julkisissa tiedoissa? Voinko kieltää niiden julkistamisen?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Julkisia tietoja ovat nimi, syntymävuosi, maakunta, valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo sekä kunnallisverotuksessa verotettava tulo. Verohallinto julkaisee myös maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärät sekä ennakoiden yhteismäärät. 

Lisäksi julkaistaan veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus. 

Et voi kieltää tietojen julkistamista, koska tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi. Tietojasi haluava voi pyytää niitä puhelimitse tai katsella asiakaspäätteiltä lähes kaikissa Verohallinnon toimipaikoissa. 

Sinun ja muiden verovelvollisten tietoja voi hakea maakunnan, henkilön nimen ja syntymävuoden perusteella. Tiedot eivät ole nähtävillä Verohallinnon verkkosivuilla (vero.fi).

Osa julkisista verotustiedoista luovutetaan medialle. Jos yhteenlasketut ansio- ja pääomatulosi ovat vähintään 100 000 euroa, voit pyytää Verohallintoa jättämään tietosi pois tiedotusvälineille luovutettavasta aineistosta.

Verovuotta 2020 koskeva vastustamispyyntö olisi kannattanut toimittaa Verohallinnolle viimeistään 1.10.2021 sen varmistamiseksi, että pyyntö ehditään käsitellä ennen tietojen luovuttamista medialle. 

Jos yhteenlasketut tulosi ovat alle 100 000 euroa, sinun ei tarvitse tehdä vastustamispyyntöä, koska tietosi eivät muutenkaan sisälly tiedotusvälineille sähköisesti luovutettavaan aineistoon. 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Miten yritykseni pääsee pois verovelkarekisteristä?

Yritykselläni jäi arvonlisäveroja maksamatta, ja se joutui Verohallinnon verovelkarekisteriin. Yritykseni pystyy nyt maksamaan verovelkansa kokonaan pois. Kuinka yritykseni pääsee pois verovelkarekisteristä? Onko merkintä laiminlyönnistä pysyvä? Pitääkö yritykseni pyytää erikseen rekisterimerkinn...

Lue lisää

Ennakonkanto

Ennakonkanto on veronmaksun muoto, jossa verovelvollinen huolehtii itse hänelle määrätyn tuloveron maksamisesta. Ennakkoveron perusteeksi pantavaa tuloa voidaan korottaa tai alentaa yleisesti, toimiala- tai tapauskohtaisesti. Ennakkoveroa voidaan alentaa ja korottaa. Aiheeton vero poistetaan.

Yritysjäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!