Palkansaajan tulot 29.11.2023

Autoetu 2024

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.

Auton iän vaikutus autoetuun

Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

Ikäryhmä A (vuosina 2022–2024 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,5 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,5 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä B (vuosina 2019–2021 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 315 eurolla tai 21 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä C (ennen vuotta 2019 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 330 eurolla tai 22 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Ulkomailla saatu autoetu

HUOM: Koskee ennen vuotta 2008 käyttöönotettuja autoja.

  Kuukausi­kohtainen arvo Ajopäiväkirjan tai muun vero­velvollisen tai vero­viranomaisen esittämän luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo
  perusarvo + kilometrikohtainen arvo
Vapaa autoetu 744 €/kk 264 €/kk 0,32 €/km
Auton käyttöetu 444 €/kk 264 €/kk 0,12 €/km

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään:

  1. 0,09 euroa kilometriltä tai 135 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö.
  2. 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa, jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine.

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.

Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Päästöjen vaikutus autoetuun

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 170 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut nollapäästöinen auto (=täyssähköauto). Tämä koskee 2020 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja.

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 85 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut auto, ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden (hybridi- ja kaasuauto). Tämä koskee 2021 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja.

Lisävarusteiden vaikutus autoetuun

Autoon hankitut lisävarusteet lukuun ottamatta tavanomaisia talvirenkaita vanteineen otetaan 2 momentissa kuvatulla tavalla huomioon autoedun arvoa määrättäessä.

Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 1 200 €. Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.

Auton uushankintahinnan laskeminen

Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla.  

Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Saatu arvo pyöristetään alempaan 10 euroon.

Milloin ajopäiväkirja on tarpeen?

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä.

Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä seuraavat tiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta,
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti,
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä,
  • matkan pituus,
  • ajon tarkoitus ja auton käyttäjä.

Vapaa autoetu vai auton käyttöetu?

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.

Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin. Jos autoetuautolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ilmeisesti ylittää 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa.

Autoedun raha-arvoa on korotettava 480 eurolla kuukaudessa tai 32 sentillä kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

Lue myös Taloustaidon juttu: Käyttöetu vai vapaa autoetu – mitä eroa niillä on 2024? 


Luontoisedut 2024

Polkupyöräetu | Työsuhdematkalippu | Matkapuhelinetu | Autoetu | Täysihoitoetu | Ravintoetu | Autotallietu | Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!