Palkansaajan tulot 29.11.2023

Ravintoetu 2024

Työantajan työntekijälle maksaman ravintoedun verotusarvo riippuu edun hankkimisen kustannuksista. Lisäksi erikseen on määritelty sairaalan, koulun, päiväkodin sekä hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön ravintoedun arvo.

Ravintoedun arvo on 8,50 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 8,50 € ja enintään 13,50 €.

Jos tämä määrä alittaa 8,50 € tai ylittää 13,50 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 6,37 € ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 5,10 € ateriaa kohden.

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 7,22 € ateriaa kohden.

Lounasetelit eli ruokailulipukkeet

Enintään 13,50 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 8,50 €. Nimellisarvoltaan yli 13,50 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt ruokailua.

Maksuvälineillä maksaminen

Ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen tarkoitetulle kohdennetulle maksuvälineelle, jolta voidaan veloittaa maksutapahtuman yhteydessä aterian hinnan mukainen euromäärä, työnantajan lataama euromäärä arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 8,50 euroon työssäolopäivää kohti.

Edellytyksenä tälle on, että työnantajan ateriasta ja aterian kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista maksama euromäärä on vähintään 8,50 euroa ateriaa kohden ja enintään 13,50 euroa ateriaa kohden ja että maksuvälinettä käytettäessä työnantajan ja palkansaajan lataamien saldojen käyttö aterian maksamiseen voidaan eritellä. Muussa tapauksessa työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Maksuvälineelle ladatun euromäärän arvostaminen tarkoitetulla tavalla edellyttää, että maksuvälineellä voidaan maksaa ainoastaan aterioita ja aterian kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia eikä sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Työnantaja voi ladata maksuvälineelle enintään 13,50 euroa saldoa kutakin sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työnantaja ei ole muutoin järjestänyt ruokailua.


Luontoisedut 2024

Polkupyöräetu | Työsuhdematkalippu | Matkapuhelinetu | Autoetu | Täysihoitoetu | Ravintoetu | Autotallietu | Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!