Veroilmoitukset henkilöverotuksessa 29.2.2024

Kevään 2024 veroilmoitus – aloita tästä!


Veroilmoitusohjeet

Tämä sivu on osa kokonaisuutta, jossa kerrotaan vinkkejä vuodelta 2023 annettavan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Määräajat | Ansiotulot | Ulkomaantulot | Palkansaajan tulonhankkimiskulut | Muut vähennykset | Matkakulut | Kotitalousvähennys | Pääomatulot | Vuokratulot | Luovutusvoitot ja -tappiot | Osakaslainat | Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista | Ulkomaan pääomatulot | Pääomatulojen tulonhankkimismenot | Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot | Korkojen vähentäminen | Alijäämähyvitys | Eläkesäästäminen | Varat ja velat


Vuoden 2023 esitäytetty veroilmoitus postitetaan koteihin maalis-huhtikuussa.

Voit ilmoittaa osan vuoden 2023 tiedoista veroilmoitusta varten jo nyt Omaverossa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi matkakulut, kotitalousvähennys, työasuntovähennys, vuokratulot sekä luovutusvoitot ja -tappiot muusta omaisuudesta kuin arvopapereista.

Loput tiedot, esimerkiksi palkat ja arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot, voit tarkistaa ja korjata, kun saat esitäytetyn veroilmoituksesi tai kun veroilmoitus näkyy Omaverossa.

Jos olet valinnut Suomi.fi-palvelussa sähköisen viranomaisasioinnin, tietoja ei postiteta kotiin eli tiedot näkyvät vain Omaverossa.

Tarkista tulo- ja vähennystiedot esitäytetystä veroilmoituksesta.

Verotuksen lopputuloksen näet verotuspäätöksestä tai alustavasta verotuspäätöksestä.

Verotuspäätökseen on laskettu valmiiksi verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka on saatu työnantajilta, pankeilta jne.

Verotuspäätöksestä selviää, joudutko maksamaan vai saatko palautusta. Jos joudut maksamaan jäännösveroa, saat maksutiedot jo tässä vaiheessa. Kyseessä on kuitenkin arvio.

Verotus muuttuu, jos ilmoitat lisää tuloja tai vähennyksiä. Tällöin saat Verohallinnolta uuden verotuspäätöksen ja tiedon maksusta tai palautuksesta.

Uusi päätös tulee usein kesän aikana, mutta viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Määräpäivät toukokuussa

Veroilmoituksen määräpäiviä on kolme. Oma päiväsi on merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen ja se on ilmoitettu myös Omaverossa.

Määräpäivä on jokin seuraavista toukokuun tiistaipäivistä: 7.5., 14.5. tai 21.5.

Jos puolisoilla on veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien on annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin, jollei veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei ole tullut lainkaan ja ilmoitettavaa on, määräpäivä on 21.5.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja maanviljelijöiden sekä heidän puolisoittensa veroilmoitusten määräpäivä on huhtikuussa 2.4.2024.

Perillä määräpäivänä

Veroilmoituksen pitää olla perillä määräpäivänä. Huomioi tämä erityisesti, jos annat tietoja postitse paperilomakkeella.

Jos annat veroilmoituksen myöhässä, joudut yleensä maksamaan 50 euron myöhästymismaksun. Käytännössä maksu peritään yleensä vain, jos ilmoitus on myöhässä enemmän kuin kolme päivää.

Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos veroilmoituksella vaaditaan vähennyksiä eli verot alenevat, vaikka ilmoituksen antaisi myöhässä.

Jos ilmoitat tuloja myöhässä vasta sen jälkeen, kun verotus on jo valmistunut, myöhästymismaksun sijaan voidaan määrätä veronkorotus. Veronkorotuksen määrä on yleensä kaksi prosenttia lisätystä tulosta.

Myös Omaverossa voi antaa veroilmoituksen määräpäivän jälkeen.

Milloin ja miten?

Omaverossa tai omalla lomakkeella

Kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko verkossa Omaverossa tai omilla lomakkeillaan, jotka postitetaan verotoimistoon. Kotiin ei lähetetä valmista lomaketta, johon tietoja voisi lisätä tai korjata, eikä palautuskuorta.

Omaverossa voit verkon kautta ilmoittaa kätevästi kaikki puuttuvat tiedot, jos sinulla on esimerkiksi henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Omaverossa ei tarvita liitelomakkeita.

Voit korjata ja täydentää veroilmoituksesi tietoja useita kertoja määräpäivään asti. Lähettämäsi veroilmoituksen löydät Omaverosta kohdasta Toiminnot > Ilmoitusten ja hakemusten tila > Tehdyt ilmoitukset, veroilmoitukset ja hakemukset.

Voit myös tallentaa veroilmoituksen keskeneräisenä ja palata täyttämään sitä myöhemmin. Keskeneräisen ilmoituksen tiedot säilyvät 2 viikkoa.

Jos teet veroilmoitusta toisen puolesta, asia on mutkikkaampi. Jos kuolinpesällä on esimerkiksi vuokratuloja, paperilomake on ainoa mahdollinen, jos pesällä ei ole Y-tunnusta. Kuolinpesällä on Y-tunnus ainakin silloin, kun se harjoittaa metsätaloutta. Tällöin se osakkaista, jolla on suomi.fi-tunniste, voi ilmoittaa Omaverossa kuolinpesän vuokratulot.

Näin hankit paperilomakkeet

 • Jos haluat ilmoittaa puuttuvat tiedot paperilomakkeella, esitäytetystä veroilmoituksesta näet tarvittavan lomakkeen numeron. Esimerkiksi vuokratulot osakehuoneistosta ilmoitetaan lomakkeella 7H.
 • Varmista etukäteen, että sinulla on käytössäsi oikeat lomakkeet.
 • Lomakkeet voi tulostaa Verohallinnon sivulta. Lomakkeita sekä palautuskuoria voi tilata verohallinnon numerosta 029 497 030 tai hakea verotoimistoista.
 • Lomakkeet voi postittaa myös omassa kirjekuoressa. Muista silloin maksaa postimaksu.
 • Osoite on: Verohallinto, PL 700, 00052 VERO. Osoite on mainittu myös paperilomakkeen yläkulmassa.

Tarkista ja ilmoita

Lisää puuttuvat tulot ja vähennykset

Monet vähennykset eivät tule itsestään, vaan niitä pitää erikseen vaatia.

Esitäytetty veroilmoitus pitää ja kannattaa tarkistaa sekä tarvittaessa korjata – muuten et tiedä, millaisen veroilmoituksen olet antamassa.

Muista tarkistaa myös palkkatulot sekä ilmoittaa puuttuvat tulot. Työnantajat ovat ilmoittaneet viime vuoden palkkatiedot tulorekisterin kautta.

Pääomatulojen ryhmässä on perinteisesti eniten korjattavaa ja ilmoitettavaa. Esimerkiksi vuokratulojen määrä voi näkyä valmiina, mutta se voi myös puuttua kokonaan, vaikka vuokratuloista olisi maksettu ennakkoveroa. Summat eivät myöskään välttämättä ole oikein.

Kauppojen tarkistaminen on myös tärkeää. Vaikka esitäytetyllä veroilmoituksella on tiedot viime vuonna myymistäsi osakkeista, rahasto-osuuksista, kiinteistöistä ja asunto-osakkeista, pitää sinun tehdä erikseen luovutusvoittolaskelma, ellei luovutusvoittoja ole laskettu valmiiksi. Ja vaikka olisikin, ole silloinkin tarkkana, että luovutusvoitot on laskettu sinulle edullisimmalla tavalla ja niiden määrät ovat oikein.

HUOMAA: Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suomesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön myynnistä sekä vuokratulot.

Säilytä ja kirjaa

Tositteet täytyy pitää tallessa

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteiden on kuitenkin säilyttävä omassa arkistossa kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Vuoden 2023 verotukseen liittyvien tositteiden on siis oltava tallessa vielä vuonna 2029.

Säilytä pidempään!

Monet tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin säilyttää paljon pidempään kuin kuusi vuotta.

Se on oman etusi mukaista. Koska luovutusvoitto on lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kuitit kesämökin rakentamiskustannuksista. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton laskemisessa.

Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mitään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä selvitykset voidaan saada paperille.

Muistiinpanot tulonhankinnasta

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täytyy pitää muistiinpanoja. Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tuloja, joista ei tarvitse pitää varsinaista kirjanpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa.

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muistiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- ja menotositteet on tällaisestakin vuokraustoiminnasta säilytettävä.

Monella arvopaperivälittäjällä on sähköinen palvelu, jossa säilytetään tiedot verovuoden aikana hankituista ja luovutetuista osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällainen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi ja tositteiksi.

👉 Muistiinpanovelvollisten täytyy säilyttää tositteet myös kuusi vuotta eli vuoden 2029 loppuun.

Muutoksenhakuaika kolme vuotta

Vuoden 2023 verotukseen sovelletaan kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa ja oikaisuaikaa. Kyse on siitä, missä ajassa verovelvollinen voi hakea muutosta vuoden 2023 verotukseen ja missä ajassa Verohallinto voi oikaista jo toimitettua verotusta.

Verohallinto voi oikaista vuoden 2023 verotusta pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan eli vielä vuoden 2026 loppuun saakka. Verovelvollisen täytyy tehdä oikaisuvaatimus samassa ajassa, jos haluaa muutosta vuoden 2023 verotukseen. Tietyissä tilanteissa Verohallinnolla on kolmea vuotta pidempi aika oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi.

Veronpalautukset ja jäännösverot

Veronpalautukset maksetaan pankkitilille heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.

Asiaan vaikuttaa se, milloin verotus päättyy. Ajankohta vaihtelee toukokuun ja lokakuun välillä.

Suurimmalla osalla verotus päättyy kesäkuussa ja mahdollinen veronpalautus kolahtaa pankkitilille elokuussa. Verotus voi päättyä kuitenkin vasta lokakuussa, jolloin veronpalautus maksetaan joulukuussa.

Myös jäännösverojen eräpäivä on riippuvainen verotuksen päättymiskuukaudesta. Jos verotus valmistuu kesäkuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on elokuun alussa. Jos verotus valmistuu heinäkuussa, jäännösveron eräpäivä on syyskuussa jne.

Puolisoilla verotus päättyy samaan aikaan. Kotiin saadussa verotuspäätöksessä näkyy verotuksen päättymispäivä. Se on kuitenkin vain arvio ja voi muuttua. Samalla muuttuu myös veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivä.

Veronpalautus maksetaan pankkitilillesi, jos se on Verohallinnon tiedossa. Tilinumero on merkitty tietoihisi. Muussa tapauksessa veronpalautus maksetaan maksuosoituksena Nordean välityksellä.

Jos tilinumero puuttuu tai haluat muuttaa sitä, ilmoita oikea tili Verohallinnolle. Voit ilmoittaa tilinumeron Omaverossa.

OMAVERO tai LOMAKE 7208

Myös paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollinen (lomake 7208 Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta). Kuolinpesille on oma lomake.

Muista tarkistaa

 • Henkilötiedot
 • Tilinumero (erityisesti jos olet saamassa veronpalautusta)
 • Ansiotulot kuten palkat
 • Osinkotulot erityisesti noteeraamattomista yhtiöistä
 • Luovutusvoitot ja luovutustappiot
 • Ay-jäsenmaksut
 • Eläkemaksut
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-tilien maksut
 • Velkojen käyttötarkoitus
 • Ennakonpidätykset, ennakkoverot ja lisäennakot
 • Varallisuus ja velat (erityisesti velan käyttötarkoitus)

Muista ilmoittaa

 • Puuttuvat ansiotulot (Omavero tai lomake 50A)
 • Vuokratulot (Omavero tai lomakkeet 7H ja 7K)
 • Luovutusvoitot ja luovutustappiot (Omavero tai lomakkeet 9 ja 9A)
 • Muut kuin lähdeverotetut korkotulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Muut pääomatulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Puuttuvat pääomanpalautukset, ellei vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (Omavero tai lomake 9A)

Vaadi

 • Matkakustannukset (Omavero tai lomake 1A, 1B, 1C tai 1D)
 • Tulonhankkimiskulut (Omavero tai lomake 50A)
 • Kotitalousvähennys (Omavero tai lomake 14A, 14B tai 14C)
 • Työasuntovähennys (Omavero tai lomake 19)

Veroilmoitusohjeet

Tämä sivu on osa kokonaisuutta, jossa kerrotaan vinkkejä vuodelta 2023 annettavan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Määräajat | Ansiotulot | Ulkomaantulot | Palkansaajan tulonhankkimiskulut | Muut vähennykset | Matkakulut | Kotitalousvähennys | Pääomatulot | Vuokratulot | Luovutusvoitot ja -tappiot | Osakaslainat | Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista | Ulkomaan pääomatulot | Pääomatulojen tulonhankkimismenot | Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot | Korkojen vähentäminen | Alijäämähyvitys | Eläkesäästäminen | Varat ja velat


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!