Veroilmoitukset henkilöverotuksessa 1.1.2024

Veroilmoituksen määräajat 2024

Milloin veroilmoitus pitää jättää? Mihin veroilmoitus jätetään? Mihin asti veroilmoitusta voi muuttaa? Milloin ja miten kiinteistöveroilmoitus jätetään? Katso tästä vuoden 2024 määräajat ja muut tärkeimmät tiedot veroilmoituksen tekemisestä.


Veroilmoitusohjeet

Tämä sivu on osa kokonaisuutta, jossa kerrotaan vinkkejä vuodelta 2023 annettavan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Aloita tästä! | Määräajat | Ansiotulot | Ulkomaantulot | Palkansaajan tulonhankkimiskulut | Muut vähennykset | Matkakulut | Kotitalousvähennys | Pääomatulot | Vuokratulot | Luovutusvoitot ja -tappiot | Osakaslainat | Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista | Ulkomaan pääomatulot | Pääomatulojen tulonhankkimismenot | Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot | Korkojen vähentäminen | Alijäämähyvitys | Eläkesäästäminen | Varat ja velat | Kiinteistöveroilmoitus 2024


Verohallinto lähettää henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen. Veroilmoituslomaketta ei palauteta, vaan mahdolliset muutokset tehdään erillisillä lomakkeilla. Veroilmoitukset voidaan antaa sähköisesti Omaverossa. 

Veroilmoitus paperilla palautetaan siihen Verohallinnon osoitteeseen, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lomakkeet voi myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Jos korjaat veroilmoitusta, muutosten tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään sinä päivänä, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, eli 7.5., 14.5. tai 21.5.2024.

Lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse palauttaa mitään.

Jos henkilöllä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2023, mutta hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, on hänen täytettävä veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se 21.5.2024 mennessä.

Jos puolisoilla on veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien on annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin, jollei veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava kaikki tuloveroilmoituksensa viimeistään 21.5.2024.

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä. 

Yhteisetuudet antavat veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä päättymiskuukauden lopusta lukien. 

Yleishyödyllinen yhdistys antaa veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Jos asunto-osakeyhtiön on tehtävä veroilmoitus, veroilmoitus on annettava Verohallinnolle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. 

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava sähköisesti kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 30.4.2024.

Muut verovelvolliset antavat kiinteistöveroilmoituksen 7.5.2024 joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen muutokset pääsääntöisesti 2.4.2024

Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 2.4.2024.

Maatalouden harjoittajat antavat maataloutta koskevan veroilmoituksen ja esitäytetyn veroilmoituksen 2.4.2024 mennessä.

Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään 29.2.2024. Jos harjoittaa myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, veroilmoitus annetaan 2.4.2024. Verotusyhtymän kuten metsä- tai maatalousyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 29.2.2024. 

Alkutuottajien, joita ovat mm. metsänomistajat ja maanviljelijät, arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa eli verokausi on kalenterivuosi. Ilmoitus arvonlisäveroista tällöin annetaan 29.2.2024


Veroilmoitusohjeet

Tämä sivu on osa kokonaisuutta, jossa kerrotaan vinkkejä vuodelta 2023 annettavan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Aloita tästä! | Määräajat | Ansiotulot | Ulkomaantulot | Palkansaajan tulonhankkimiskulut | Muut vähennykset | Matkakulut | Kotitalousvähennys | Pääomatulot | Vuokratulot | Luovutusvoitot ja -tappiot | Osakaslainat | Osinkotulot ja ylijäämät osuuskunnista | Ulkomaan pääomatulot | Pääomatulojen tulonhankkimismenot | Maatalousyhtymän osakkaan korot ja tappiot | Korkojen vähentäminen | Alijäämähyvitys | Eläkesäästäminen | Varat ja velat | Kiinteistöveroilmoitus 2024


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!