Työnantajavelvoitteet ja ilmoittaminen 13.8.2020

Teen eläkeläisenä työtä entiselle työnantajalleni – onko maksettu korvaus palkkaa?

Olen jäämässä eläkkeelle tänä vuonna. Työnantajani on pyytänyt minua perustamaan toiminimen, jotta entinen työnantajani voisi käyttää palvelujani jatkossakin. Tekisin yrittäjänä osaa nykyisistä työtehtävistäni. En tarjoaisi palvelua muille kuin nykyiselle työnantajalleni.

Katsooko verottaja tällaisessa tapauksessa, että kyseessä on työsuhde ja että maksettava korvaus on palkkaa, josta on maksettava myös palkan sivukulut?  

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa:

Sopijapuolten välillä ollut työsuhde ei muutu toimeksiantosuhteeksi pelkällä uudella sopimuksella tai nimikemuutoksella. Myös työnteon ehtojen ja olosuhteiden on oltava työsuhteen muodollisen päättymisen jälkeen sellaiset, että toimeksiantosuhteen muodolliset ja tosiasialliset tunnusmerkit täyttyvät.

Esimerkiksi entiset tai eläkkeelle jäänet työntekijät voivat tehdä työtä toimeksiantosuhteessa entiselle työnantajayritykselleen, jos toimeksiantosuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

Todennäköisesti sinulle maksettava korvaus myydystä palvelusta on verotuksessa kuitenkin palkkatuloa, josta on maksettava palkan sivukulut niitä koskevien sääntöjen mukaan. Jos työskentely jatkuisi entisen työnantajan palveluksessa hyvin pitkälti olosuhteiltaan saman sisältöisenä ja edelleen kyseisen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena, on silloin kyse lähtökohtaisesti työsuhteesta ja maksettava korvaus on palkkaa. Asiasta voi tietysti aina pyytää myös ennakkoratkaisun, jos katsotte asiassa olevan tulkinnanvaraisuutta.

Tätä aihetta käsitellään esimerkiksi Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Palkka ja työkorvaus verotuksessa.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Työnantajavelvoitteet

Työnantajalla on erilaisia palkanmaksuun liittyviä velvollisuuksia. Työnantajan on tehtävä maksamastaan palkasta ennakonpidätys ja ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin. Lisäksi työnantajan on maksettava erilaisia vakuutusmaksuja.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!