Maatilaverotus 5.1.2024

Maatalouden tulojen verotus

Maatalouden tuloa ovat kaikki maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot.

Tavanomaisten maataloustulojen lisäksi veronalaisia tuloja ovat esimerkiksi erilaiset tuet, energiatuotteiden valmisteveron palautus ja arvonlisäveron alarajahuojennus. Myös maatilamaan vuokratulot ovat aina maatalouden tuloa, vaikka kyse olisikin metsätalouskäytössä olevasta maapohjasta. Metsästä saadut vuokratulot verotetaan siis myös maatalouden tulona.

Kuten verotuksessa muutenkin, myös maataloustulon verotus perustuu nettotulojen verotuksen.

Maatalouden tuloista voi verotuksessa vähentää lähtökohtaisesti kaikki menot, jotka ovat johtuneet maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tiettyjen menojen vähentämistä verotuksessa on kuitenkin rajoitettu joko kokonaan tai osittain. Esimerkiksi omalle puolisolle tai alle 14-vuotiaalle lapselle maksettu palkka ei ole vähennyskelpoinen erä, vaikka lähtökohtaisesti kaikille maataloustyöntekijöille ja sesonkityöntekijöille maksetut palkat voikin verotuksessa vähentää.

Maatalouden tulos jaetaan verotettavaksi maataloudenharjoittajan ansio- ja pääomatulona.

Pääomatuloa on 20 %:n tai verovelvollisen vaatimuksesta 10 % vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudelle. Jäljelle jäävä osuus verotetaan ansiotulona. Verovelvollinen voi myös vaatia, että koko maatalouden tulo verotetaan ansiotulona. Tietyt omaisuuden myyntivoitot verotetaan kuitenkin aina pääomatulona.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 % 30 000 euroon asti ja tämän ylittävältä osin 34 %.

Ansiotulojen verotus on progressiivista ja veron suuruuteen vaikuttaa myös muiden ansiotulojen, esimerkiksi muualta saatujen palkkatulojen määrä. Jos puolisot harjoittavat maataloutta yhdessä, maatalouden tulon ansio- ja pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken. Valinta pääomatulo-osuuden suuruudesta täytyy tehdä ennen verovuoden verotuksen päättymistä.

Jos maataloustoiminta on tappiollista, vahvistetaan tappio maatalouden tappioksi ja vähennetään seuraavien vuosien tuloksesta.

Vaihtoehtoisesti tappiota voi vaatia osittain tai kokonaan vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista. Vaatimus täytyy tehdä ennen oman verotuksen päättymistä.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Metsätalouden tulojen verotus

Puun myyntitulot ovat veronalaista pääomatuloa. Sitä kertyy, kun omasta metsästä myydään esimerkiksi tukkeja, kuitupuuta, halkoja, pilkkeitä tai hakkuutähteitä. Ennen veron laskemista metsätalouden pääomatulosta vähennetään esimerkiksi metsävähennys ja metsätalouden menot.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki