Metsäverotus 31.3.2022

Ostan metsätilan vaimoltani – saanko metsävähennyksen?

Vaimoni omistaa pienen metsätilan, jonka ostan häneltä käyvällä hinnalla. Voinko tehdä 60 prosentin metsävähennyksen, jos myyn tilalta puuta?

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Kyllä, jossaat vähintään 2 500 euroa metsätalouden pääomatuloa sinä vuonna, jona vaadit metsävähennystä.

Metsän ostosta muodostuu metsävähennyspohjaa, joka on 60 prosenttia metsän maapohjan ja puuston hankintahinnasta.

Metsävähennyksen käyttöön oikeuttavaa metsätalouden veronalaista pääomatuloa kertyy puun myyntitulon lisäksi myös metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä saaduista vakuutus- tai vahingonkorvauksista, metsätalouden veronalaisista tuista sekä metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä omaan käyttöön tai muihin tulolähteisiin otetun puutavaran arvosta.

Metsävähennys on enintään 60 prosenttia veronalaisen metsätalouden pääomatulosta, jonka olet saanut metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä kalenterivuoden aikana. Metsävähennyksen pitää olla verovuonna vähintään 1 500 euroa.

Vaimosi kannattaa huomioida kauppaan mahdollisesti liittyvät myyntiveroseuraamukset ja sinun 4 prosentin varainsiirtovero kauppahinnasta.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Onko veljelläni oikeus metsävähennykseen?

Minulla on metsäyhtymä veljeni kanssa. Omistusosuudet ovat 50/50. Aion myydä osuuteni veljelleni. Olemme aikoinaan perineet tilan, eikä sillä ole metsävähennysmahdollisuutta. Saako veli nyt ostamastaan osuudesta oikeuden metsävähennykseen?

Lue lisää

Miten metsätila kannattaa siirtää kuolinpesän osakkaalle?

Kuolinpesän osakkaina on kolme sisarusta. Suunnittelemme parhaillaan perinnönjakoa. Yksi osakas ottaa talon, toinen ottaa oman osuutensa rahana ja minulle jää metsätila. Minä ja toinen osakas siis maksamme pesän ulkopuolisilla varoilla kolmannelle osakkaalle hänen osuutensa. Onko metsätilan osalt...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki