Sijoittajan verokirja E-KIRJA

E-kirja Vesa Korpela 40,00 € / 35,00 € (jäsenhinta)
Myös kirjana

E-kirja on verkosta ladattava sähköinen kirja, jota voit lukea kätevimmin tietokoneella, tabletilla tai sähköisellä lukulaitteella.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, jos tilaat e-kirjan ensimmäistä kertaa

Tiivistelmä

Sijoittajan verokirja on käytännönläheinen ja ajantasainen
apuväline veropulmien ratkaisemiseen. Kirjassa käsitellään seikkaperäisesti yleisimmät yksityishenkilöiden käyttämät sijoitusmuodot ja niiden verotus. Osinkojen, vuokrien ja myyntivoittojen verotukseen liittyy monia yksityiskohtia, jotka sijoittajan on hyvä tietää ja ottaa huomioon. Kirjassa käsitellään niin virtuaalivaluuttojen kuin sijoitus- ja eläkevakuutusten verotusta. 

Osakesäästäjä löytää kirjasta neuvot splittauksen, sulautumisen, jakautumisen, osakeannin ja pääoman palautuksen huomioon ottamiseksi osakkeen luovutusvoiton tai -tappion laskemisessa.
Kirjassa luetellaan yleisimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden yritysjärjestelyt ja niiden vaikutukset verotukseen.

Kirjan on kirjoittanut Veronmaksajain Keskusliiton entinen lakiasiain johtaja, nykyinen verokonsultti, varatuomari Vesa Korpela.

Toimitus

Kun olet tehnyt tilauksen, voit lukea kirjaa välittömästi linkin kautta.

HUOM! Muistathan ennen kirjan tilaamista tarkistaa, että olet asentanut lukuohjelman.

Hinta 40,00 € (alv 10%)
Jäsenhinta 35,00 € (alv 10%)
Toimituskulut 0,00 €
ISBN/ISNN 978-952-7137-94-9
Tekijä Vesa Korpela
Kustantaja Verotieto Oy
Painos 8. uudistettu painos 2022

Lukijalle

1. Sijoitustoiminta ja verotus

2 Vuokratulo

2.1 Vuokratulon määrä ja verotusajankohta
2.2 Vuokratulosta vähennettävät tulonhankkimismenot
2.2.1 Vähennettävä yhtiövastike
2.2.2 Yhtiölaina verosuunnittelun kannalta
2.2.3 Vuokratun huoneiston peruskorjaus ja vuosikorjaus
2.2.4 Vuokraukseen kohdistuva korkomeno
2.2.5 Rakennuksen ja kiinteistön vuokraaminen
2.2.6 Kalustettuna vuokrattu huoneisto tai kiinteistö
2.2.7 Muut vuokratulosta vähennettävät menot
2.2.8 Osittain omassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon vuokraus
2.2.9 Vuokraus elinkeinotoimintana
2.3 Vuokratulon tulolaji ja tulolähde
2.4 Vuokratulo veroilmoituksella
2.5 Arvonlisä ja vuokraustoiminta
2.5.1 Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi

3 Luovutusvoitto

3.1 Verotettavan luovutusvoiton laskeminen
3.1.1 Luovutusvoiton hankkimisesta johtuneet menot
3.2 Vaihto
3.2.1 Yhteisomistussuhteen purkaminen
3.2.2 Tilusvaihto
3.2.3 Kiinteistön liittäminen yhteismetsään
3.2.4 Yritysmuodon muutos
3.2.5 Yritysjärjestelyt
3.3 Luovutusvoiton verovuosi
3.3.1 Esisopimus
3.3.2 Kaupan peruuntuminen
3.4 Luovutus- eli myyntihinta
3.4.1 Metsämaan myynti
3.4.2 Lisäkauppahinta
3.5 Verovapaat luovutukset
3.5.1 Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto
3.5.2 Kiinteän omaisuuden luovutus luonnonsuojelualueeksi
3.5.3 Vähäisten luovutusten verovapaus
3.5.4 Sukupolvenvaihdos
3.5.5 Osittain verovapaat luovutukset
3.6 Hankintameno
3.6.1 Todellinen hankintameno
3.6.2 Hankintameno-olettama
3.6.2.1 Omistusajan laskeminen
3.6.3 Lahjaksi saadun omaisuuden hankintameno
3.6.3.1 Myynti vuoden kuluessa lahjoituksesta
3.6.4 Osittain vastikkeellinen luovutus
3.6.5 Perityn omaisuuden myynti
3.6.5.1 Verotus kuolinvuonna
3.6.5.2 Oikea verovelvollinen
3.6.6 Osituksessa saadun omaisuuden luovutus
3.6.7 Avioehdon vaikutus verotukseen
3.7 Hankinta-aika
3.7.1 Arvo-osuuksien luovutusjärjestys (Fifo)
3.7.2 Vastikkeetta saatu omaisuus
3.8 Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden luovutusvoitto
3.8.1 Valuuttakurssi
3.8.2 Ulkomaille muuttaneen Suomesta saama luovutusvoitto

4 Vähennykset pääomatuloista

4.1 Tulonhankkimiskulut
4.2 Korkokulut
4.2.1 Velan käyttötarkoitus
4.2.2 Koron käsite
4.2.3 Kurssitappio ja -voitto
4.2.4 Kuka vähentää koron?
4.2.5 Takausvelan korko

5 Tappiot sijoittajan verotuksessa

5.1 Pääomatulolajin tappio
5.1.1 Alijäämähyvitys
5.2 Luovutustappio
5.2.1 Luovutustappion vähentäminen
5.2.2 Luovutustappioon rinnastettavat menetykset
5.2.3 Kurssitappio
5.2.4 Vähennyskelvottomat tappiot
5.2.5 Luovutustappio ja veronkierto
5.2.6 Luovutustappio verosuunnittelussa

6 Tulolähteet ja tulolajit

6.1 Tulolajit
6.1.2 Ansiotulot
6.2 Elinkeinotulon verotus
6.3 Yksityishenkilön arvopaperikauppa
6.4 Elinkeinonharjoittajan arvopaperikauppa
6.5 Kiinteistöliiketoiminta
6.5.1 Kiinteistön luovutukseen sovellettava verolaki
6.5.2 Rakennusalan ammattilaiset
6.5.3 Kirvesmiesrakentaja

7 Rahastosäästämisen verotus

7.1 Kulut rahastosäästämisessä
7.2 Sijoitusrahaston verotus
7.3 Sijoitusrahaston osakkaan verotus
7.3.1 Ennakonpidätys ja veroilmoitus

8 Määrämuotoiset pitkäaikaissäästöt

8.1 Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus
8.1.1 Vähennysoikeuden edellytykset
8.1.2 Eläkevakuutukseen liitetty kuolemanvaravakuutus
8.2 Siirtymäsäännöksiä
8.2.1 Ennen vuotta 2013 otetut vakuutukset
8.2.2 Ennen 18.9.2009 otetut vakuutukset
8.2.3 Ennen 6.5.2004 otetut vakuutukset
8.2.4 Eläkkeen alaikärajan muutokset
8.2.5 Vanhojen vakuutusten kuolemantapauskorvaus
8.3 Työnantajan ottama yksilöllinen lisäeläke
8.4 Työnantajan ottama kollektiivinen lisäeläke
8.5 Sidottu pitkäaikaissäästäminen
8.5.1 Pitkäaikaissäästösopimus
8.5.2 Verovähennys säästöistä
8.5.3 Verotus säästöjä nostettaessa
8.6 Elinikäinen eläkevakuutus

9 Muu vakuutussäästäminen

9.1 Henkivakuutus
9.1.1 Säästösumman verotus
9.1.2 Henkivakuutuksen kuolemantapauskorvauksen verotus
9.2 Kapitalisaatiosopimus
9.3 Vakuutusten erityinen verotusmenettely

10 Osakesijoittamisen verotus

10.1 Osakkeen ja muun arvopaperin myynti
10.1.1 Luovutusjärjestys
10.1.2 Osakeannissa saatu osake
10.1.3 Rahastoanti vuonna 2004
10.1.4 Osakkeen splittaus
10.1.5 Jakautuminen ja sulautuminen
10.1.6 Osakevaihto
10.1.7 Bonusosake
10.1.8 Osake osinkona
10.1.9 Varainsiirtovero osinkona saadusta osakkeesta
10.1.10 Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus
10.1.10.1 Pääomanpalautus ennen vuotta 2014
10.1.10.2 Pääoman palautus vuodesta 2014
10.2 Eräiden pörssiyhtiöiden osakkeiden luovutusvoiton laskeminen
10.2.1 Orion Oyj
10.2.2 Oriola Oyj, entinen Oriola-KD Oyj
10.2.3 UPM Kymmene Oyj
10.2.4 Nordea Oyj
10.2.5 Telia AB (publ)
10.2.5 Osakkeiden takaisinosto
10.2.6 Fortum Oyj
10.2.7 SSAB AB (publ) ent. Rautaruukki Oyj
10.2.8 Ahlstrom-Munksjö Oyj
10.2.9 Osakevaihto Alma Media Oyj ja Talentum Oyj
10.3 Osinkotulo
10.3.1 Osinko listatusta yhtiöstä
10.3.2 Osinko listaamattomasta yhtiöstä
10.3.3 Osinko ulkomailta
10.3.4 Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen osinkotulosta
10.4 Osakesäästötili
10.4.1 Mikä on osakesäästötili?
10.4.2 Varat osakesäästötilillä
10.4.3 Varojen nosto
10.4.4 Osakesäästötilille kertyvä tuotto
10.4.5 Kansainväliset kysymykset
10.4.6 Osakesäästötili perintönä

11 Korkotulo

11.1 Tuloverolain mukaan verotettavat korkotulot
11.1.1 Milloin korkotulosta verotetaan
11.2 Korkotulojen lähdeverotus
11.3 Joukkovelkakirjalaina
11.3.1 Joukkovelkakirjalainan verotus
11.3.2 Joukkovelkakirjalainalle maksettu korko
11.3.3 Luovutusvoitto ja -tappio joukkovelkakirjalainasta
11.3.4 Jälkimarkkinahyvitys
11.3.5 Indeksilaina
11.3.6 Indeksilainan verotus
11.3.7 Vaihtovelkakirjalaina ja optiolaina
11.3.7.1 Vaihto osakkeiksi
11.4 Vertaislaina ja joukkorahoitettu laina
11.4.1 Vertaislainan verotus
11.4.2 Joukkorahoitetun velan verotus

12 Johdannaiset

12.1 Optiot
12.1.1 Vakioidun option verotus
12.1.2 Option asettajan verotus
12.2 Termiinit, futuurit ja swapit
12.3 Warrantit
12.4 Vakioimattomat johdannaiset
12.4.1 CFD eli hinnanvaihtosopimus
12.4.1.1 CFD:n verotus

13 Valuutta sijoituskohteena

13.1 Valuuttakurssimuutokset
13.2 Virtuaalivaluutta
13.2.1 Virtuaalivaluutan luovutuksen verotus
13.2.2 Virtuaalivaluutan louhiminen
13.2.3 NFT
13.2.4 Cashback
13.2.5 Wrappaus
13.2.6 Airdrop

14 Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

14.1 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
14.1.1 Startup yhtiöiden henkilöstöanti
14.2 Työsuhdeoptio

15 Varainsiirtovero

16 Metsä sijoituksena

16.1 Puun myyntitulon verotus
16.1.1 Metsätalouden menot ja vähennykset
16.1.2 Metsänomistajan arvonlisäverotus
16.1.3 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

Asiahakemisto

Käytetyt lyhenteet

Lähdeluettelo

Esipuhe ensimmäiseen painokseen

Tämä kirja on tarkoitettu tavalliselle sijoittajalle ja säästäjälle. Kirjoittaessani olen pitänyt mielessäni niitä tuhansia Veronmaksajien jäseniä, jotka soittavat jäsenneuvontaan kysyäkseen neuvoa käytännön veropulmiinsa. Käytännön neuvojen lomaan olen asetellut teoriaa, jotta lukija voisi löytää ratkaisun myös niihin lukemattomiin kysymyksiin, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin osannut kysyä tai joita en muutoin ole ymmärtänyt selvittää tässä kirjassa.

Veronmaksajat julkaisi ensimmäisen Sijoittajan verokirjan vuonna 2000. Sen kirjoitti silloin Veronmaksajissa lakimiehenä työskennellyt Elina Fasoúlas. Tämä kirja on kokonaan eri teos, mutta tämänkin kirjan tarkoituksena on auttaa tavallista veronmaksajaa.

Verosäännökset ja verotuskäytäntö muuttuvat kaiken aikaa. Valitettavasti verotuskäytäntö on yksityiskohdissaan hajanaista ja siten joissakin asioissa varman vastauksen antaminen on vaikeata. Kuulen mielelläni lukijoiden kokemuksia sijoittamisen verotuksesta. Niitä voi kertoa helpoiten sähköpostilla osoitteeseeni vesa.korpela@veronmaksajat.fi.

Samaan osoitteeseen voi lähettää terveisiä ja toiveita niin tämän, kuin muidenkin Veronmaksajain julkaisemien kirjojen sisällöstä.

Helsingissä 4.6.2007

Vesa Korpela


Esipuhe 8. painokseen

Vaikka verolainsäädännössä ei ole juurikaan tapahtunut sijoittajan verotukseen vaikuttavia muutoksia vuoden 2020 jälkeen, on kirjan tekstiä ollut aiheellista tarkistaa oikeuskäytännön muutosten vuoksi. Virtuaalivaluuttojen suosion kasvaessa, on niiden verotuksen ongelmia jouduttu ratkomaan verohallinnossa ja hallintotuomioistuimissa.
Virtuaalivaluuttojen kuten muidenkin sijoitusmaailman uusien innovaatioiden edessä niin veronmaksajan kuin viranomaisten on yritettävä soveltaa vanhoja sääntöjä uusiin ilmiöihin. Prejudikaattiratkaisujen saaminen voi kestää vuosia ja lainsäädännön muutoksia saadaan yleensä odottaa vielä pitempään. Uusiin instrumentteihin sijoittavan on otettava sijoittajariskin lisäksi myös veroriski.

Otan edelleen mielelläni vastaan kommentteja ja parannusehdotuksia kirjaan. Ne voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen vesa@vesakorpela.fi.

Helsingissä 31.5.2022

Vesa Korpela

Tulosta sivu Takaisin ylös
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki