16.1.2024

Tilastoja kotitalousvähennyksestä

Kotitalousvähennyksen tavoitteena on korvata tavanomaista kotona tapahtuvaa kotitalous- ja hoivatyötä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä markkinaehtoisella työllä ja kasvattaa tätä kautta kotitalouspalveluiden kysyntää ja työllisyyttä.

Kotitalousvähennys (verotukimalli) oli kokeiluluontoisesti käytössä vuoden 1997 lokakuusta lähtien Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Samanaikaisesti oli Länsi- ja Itä- Suomen lääneissä kokeiluluontoisesti voimassa ns. yritystukimalli, jonka mukaan tuki myönnettiin suoraan kotitaloustyötä myyvälle yritykselle.

Nykymuotoisena kotitalousvähennys on ollut voimassa vuodesta 2001 lähtien. Voimaantulon jälkeen vähennystä on kuitenkin muutettu useaan otteeseen. Vähennystä laajennettiin aina vuoteen 2009 asti, jolloin vähennyksen enimmäismäärä korotettiin 3 000 euroon ja vähennys ulotettiin myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön. Vuoden 2012 alussa vähennyksen enimmäismäärä laski 2 000 euroon ja vähennyksen määrä putosi 60 prosentista 45 prosenttiin yritykselle maksetusta työstä. Kotitalousvähennyksen osuutta palkkakustannuksista supistettiin vastaavasti, kun verovelvollinen palkkaa työntekijän suoraan itse. Vähennyksen enimmäismäärä nostettiin vuoden 2014 alusta 2 400 euroon.

Vuoden 2017 alusta kotitalousvähennystä kasvatettiin korottamalla korvausaste 45 prosentista 50 prosenttiin yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä ja 15 prosentista 20 prosenttiin maksetusta palkasta. 

Vuoden 2020 alusta kotitalousvähennystä leikattiin. Enimmäismäärä laski 2 400 eurosta 2 250 euroon ja vähennettävä määrä 50 prosentista 40 prosenttiin työkorvauksesta yritykseltä ostettaessa, ja 20 prosentista 15 prosenttiin maksettujen palkkojen osalta.

Vuoden 2022 alusta kotitalousvähennystä korotettiin kotitalous- hoiva- ja hoitotyön sekä lämmitystapamuutosten osalta. Tarkemmin muutoksista esim. Kotitalousvähennys uudistuu - katso kuvat.

Lisätietoja kotitalousvähennyksen tekemisestä

Kotitalousvähennysten määrä verotuksessa, milj. euroa

  Kaikki yhteensä Palkansaajat Eläkeläiset
1997* 0,667 0,464 0,133
1998 7,975 5,463 1,686
1999 10,173 6,929 2,209
2000 13,552 9,125 3,029
2001** 32,408 20,818 6,940
2002 42,514 26,826 9,423
2003 90,462 56,348 20,662
2004 110,513 68,615 25,438
2005 139,267 91,394 28,113
2006 164,728 103,421 34,885
2007 181,707 112,961 38,968
2008 219,186 135,086 47,555
2009 390,578 239,469 83,121
2010 408,134 251,514 100,152
2011 476,436 291,266 102,940
2012 302,090 177,760 71,467
2013 325,172 178,863 98,853
2014 358,545 195,218 124,594
2015 376,067 200,530 135,430
2016 385,559 203,993 142,173
2017 435,663 229,669 161,820
2018 450,814 242,995 164,329
2019 468,898 263,148 162,263
2020 381,186 219,063 125,972
2021 415,475 237,933 135,006
2022 517,086 294,324 174,893

Kotitalousvähennyksen saajien lukumäärä

  Kaikki Palkansaajat Eläkeläiset
1997*              4 610              3 085              1 053
1998            19 299            12 693              4 627
1999            24 216            15 648              6 162
2000            31 529            20 000              8 299
2001**            72 420            44 137            18 193
2002            89 516            53 808            23 214
2003          143 953            84 606            38 345
2004          177 698          104 163            47 747
2005          218 967          135 880            52 320
2006          243 213          144 354            60 481
2007          260 959          152 636            65 766
2008          310 942          180 632            78 844
2009          360 800          202 875            97 382
2010          369 437          207 516          100 152
2011          401 613          225 671          108 472
2012          360 171          197 919          101 437
2013          379 363          196 436          129 510
2014          380 647          195 718          148 070
2015          391 111          196 409          157 225
2016          403 900          201 805          165 080
2017          423 152          211 080          173 944
2018          442 233          225 930          178 118
2019          456 527          242 181          176 584
2020          437 747          237 800          163 867
2021          472 454          256 994          174 030
2022          519 420          284 320          194 452
 
* Järjestelmä astui voimaan lokakuussa 1997. ** Järjestelmä tuli voimaan koko maassa.

Lähteet: Verohallinnon tilastotietokanta (2014-) ja maksuunpanotilasto (-2014)

Mihin kotitalousvähennystä käytetään?

Kotitalousvähennystä hyödynnetään eniten remonteissa. Vuonna 2022 kotitalousvähennykseen oikeuttavista kustannuksista

  • 77 prosenttia liittyi remonttityöhön,
  • 18 prosenttia kotitaloustyöhön,
  • 3 prosenttia hoito- ja hoivapalveluihin ja
  • 3 prosenttia öljylämmityksestä luopumiseen liittyviin remontteihin.

Kotitalousvähennys keskimäärin

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Esimerkkejä kotitalousvähennyksestä

Vuosina 2022–2024 hankit siivoustyötä aiempaa suuremmalla alennuksella. Muutos koskee myös muita kotitalous-, hoiva- ja hoitotöitä. Remonttitöiden osalta vähennys on ennallaan lämmitystapamuutosta koskevia remontteja lukuun ottamatta.

Lue lisää

Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!