Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 2.1.2024

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ

Kotitalousvähennystä voi saada muun muassa "tavanomaisesta kotitaloustyösta", "tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä" sekä "kunnossapito- ja perusparannustyöstä". Mutta nämä käytännössä tarkoittavat?


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

◦ Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana Sähkövähennys


Tavanomainen kotitaloustyö

Tavanomaista kotitaloustyötä on muun muassa

 • siivous
 • kaupassa käynti
 • ruoan laitto
 • nurmikon leikkaus 
 • lumenluonti
 • kotijuhlien tarjoilutyö

Vähennykseen oikeuttavaa työtä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sisustussuunnittelu tai likakaivon tyhjennys.

Tavanomainen hoiva- ja hoitotyö

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on normaalisti kotona tehtävä työ, kuten lasten tai vanhusten hoitaminen kotona. Vuoden 2024 alusta lukien laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillsitetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia oikeuttavat myös kotitalousväähennykseen silloin, kun työ tehdään asiakkaan kotona.

Tavanomaisena kotona tapahtuvana hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä kampaajan, parturin, kosmetologin tai muun vastaavan tekemää työtä, vaikka se poikkeuksellisesti tehtäisiinkin henkilön kotona. Terveyden- tai sairaanhoitopalvelusta ei myöskään saa kotitalousvähennystä, kun työn tekee koulutettu sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.  

Öljylämmityksestä luopuminen 

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän muutostoimenpiteitä, joilla poistetaan öljylämmitysjärjestelmä ja tilalle korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan muu kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä.

Kunnossapito- ja perusparannustyö 

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kunnossapito- ja perusparannustyötä on muun muassa

 • keittiön, kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi,
 • sauna- ja kellaritilojen remontointi,
 • rakennusten maalaaminen,
 • parvekelasien asennus,
 • putki- ja sähkötyöt sekä
 • lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen. 

Kiinteistöön kohdistuvista huoltotoimenpiteistä voi myös saada kotitalousvähennyksen. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmityskattilan öljypolttimon huolto, lämmityskattilan puhdistus, lämmityskattilan hyötysuhdemittaus ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, mittaus, säätäminen sekä huolto. Vähennystä ei kuitenkaan saa nuohouksesta.

Vähennykseen oikeuttavana kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden, kuten kylmälaitteiden tai astianpesukoneen asennusta ja korjausta, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.

Uudisrakentaminen ja kaikki siihen verrattava rakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä sovellettaessa uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista on muun muassa laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen. Myös grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista, eikä siten oikeuta kotitalousvähennykseen.

Uudisrakentamisena ei pidetä kuitenkaan kattamattomien rakennelmien, kuten esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista ennestään rakennettuun rakennukseen. Tulkinnallista on milloin uudisrakennus lakkaa olemasta uusi.

Asunto-osakeyhtiössä asukas voi saada kotitalousvähennyksen vain niistä kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle ja joita yhtiökokouksen päätöksellä ei ole siirretty yhtiön vastuulle. Pelkän yhtiökokouksen päätöksen tai yhtiössä noudatetun käytännön perusteella ei voi saada kotitalousvähennystä työkustannuksista, jotka kuuluvat yhtiön vastuulle.

Tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut 

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat muun muassa:

 • digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen,
 • tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen,
 • tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, 
 • tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä
 • kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö

Hälytys- ja turvajärjestelmän asennustyö 

Hälytys- ja turvajärjestelmän asennustyöstä saa nyt kotitalousvähennyksen. Valvontajärjestelmä voidaan asentaa sekä kotiin tai vapaa-ajanasunnolle. Hälytys- ja turvajärjestelmien ylläpitokuluista tai muista palvelumaksuista ei saa kotitalousvähennystä.


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

◦ Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana Sähkövähennys


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!