17.2.2022 – Päivitetty 7.8.2023

Alkoholijuomavero

Alkoholijuomaveroa kertyi vuonna 2022 Suomen valtiolle noin 1,4 mrd. euroa. Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, viinistä ja muista käymisteitse valmistetuista alkoholijuomista, välituotteista ja etyylialkoholista.

Oluen ja etyylialkoholin veron määrä lasketaan juoman sisältämän alkoholin perusteella, kun taas viinien ja välituotteiden vero määräytyy litralta valmista juomaa kohden. Väkevien juomien sekä eräiden tislepohjaisten juomasekoitusten, kuten gin-pohjaisen lonkeron, vero lasketaan etyylialkoholipitoisuuden mukaan.

Esimerkkilaskelmia eräiden alkoholituotteiden ja muiden tuotteiden verotuksesta

Alkoholin verotus on harmonisoitu eli yhdenmukaistettu EU-tasolla. Alkoholin minimiverotasot hehtolitraa eli sataa litraa kohden esitetään alla olevassa taulukossa: 

Tuote

Valmisteveron
laskentaperuste

Vähimmäisvero EU:ssa

Viini ja kuohuviini

Hehtolitra

0€

Olut

Hehtolitra/platoaste
tai
Hehtolitra/alkoholiprosentti

0,748€

1,87€

Välituotteet

Hehtolitra

45€

Alkoholi

Hehtolitra/puhdasta alkoholia

550€

EU-maiden joukossa Pohjoismaat ja Irlanti ovat kireitä alkoholin verottajia, kun taas perinteisissä viinintuottajamaissa alkoholin verotus on matalampaa. EU:n asettamaa viinin valmisteveron minimiverotasoa soveltavat Ranskaa lukuun ottamatta kaikki merkittävät viinintuottajamaat eli esimerkiksi Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, Itävalta ja Saksa. Kuohuviinien verotus muutamissa EU-maissa poikkeaa muiden viinien verotuksesta muita viinejä korkeampana. Lisätietoa alkoholiverosta on luettavissa Veronmaksajien tuoreimmassa kulutusveroselvityksessä:

Kulutusveroselvitys 2023

Suomessa alkoholiverotasoja on korotettu viimeksi vuosina 2014, 2018, 2019 ja 2021. Lisäksi vuonna 2022 oluen alennetun verokannan verotaso nousi hieman, mutta samalla alennetun verokannan soveltamisalaa laajennettiin ulottumaan 3,5 til.-% alkoholia sisältäviin oluisiin (aiemmin yläraja 2,8 til.-%), mikä kevensi 2,9-3,5 til.-% alkoholia sisältävien oluiden verotusta. Suomi on käytännössä kaikissa alkoholijuomaveron tuoteryhmissä yksi Euroopan kireimmin alkoholia verottavista maista.

Alla olevissa taulukoissa esitetään oluen, viinin ja etyylialkoholin valmisteverot EU-jäsenmaissa vuosina 2014 - 2022. Verotasot edustavat tilannetta kunakin vuonna 1. tammikuuta. Verotasot voivat muuttua kesken vuoden. Ei-euroa käyttävien maiden osalta verotaso on muutettu euroiksi tarkasteluvuotta edeltävän lokakuun alun valuuttakurssin mukaan.

Oluen (5 til.-% alkoholia) alkoholiverotus, € litralta puhdasta alkoholia

Maa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alankomaat 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
Belgia 4,62 5,01 5,01 5,01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Bulgaria 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,93 1,93 1,93 1,93
Espanja 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99*
Irlanti 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55
Italia 7,60 7,60 7,55 7,55 7,48 7,48 7,48 7,35 7,35*
Itävalta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kreikka 6,50 6,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Kroatia 5,23 5,24 5,33 5,34 5,38 5,38 5,29 5,33 5,31
Kypros 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Latvia 3,10 3,80 4,20 4,50 6,80 7,40 7,80 8,20 8,20
Liettua 2,71 3,11 3,36 7,11 7,11 7,11 7,11 7,82 8,60
Luxemburg 1,98 1,98 1,98 1,98 2,00 1,98 1,98 1,98 1,98
Malta 4,33 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83
Portugali 3,88 3,88 4,00 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,22*
Puola 4,58 4,54 4,54 4,52 4,55 4,90 4,78 5,15 5,13
Ranska 7,38 7,38 7,41 7,42 7,49 7,61 7,68 7,70 7,82
Romania 1,87 1,87 1,85 1,80 1,83 1,85 1,88 1,90 2,125
Ruotsi 21,33 20,69 21,06 21,03 19,55 18,70 19,27 19,89 19,50
Saksa 1,97 1,97 1,97 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Slovakia  3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59
Slovenia 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10
Suomi 32,05 32,05 32,05 35,55 36,50 36,50 38,05 38,05 38,05
Tanska 7,53 7,51 7,52 7,53 7,51 6,53 6,55 6,55 6,55
Tsekki 2,91 2,95 2,96 3,08 3,10 3,10 2,98 3,15 3,25
Unkari 5,22 5,18 5,26 5,20 5,01 4,84 4,50 4,52 4,24
Viro 7,22 7,22 8,30 15,52 16,92 12,70 12,70 12,70 12,70


Huom. Osa maista ilmoittaa oluen verotason platoasteena, jonka täsmällinen muuttaminen tilavuusprosentiksi ei ole mahdollista.

Viinin alkoholiverotus (11 til.-% alkoholia), € litralta puhdasta alkoholia

Maa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alankomaat 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03
Belgia 5,20 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81
Bulgaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Espanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00*
Irlanti 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62
Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00*
Itävalta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kreikka 0,00 1,82 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kroatia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kypros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Latvia 5,82 5,82 6,73 7,09 8,36 9,18 9,64 10,09 10,09
Liettua 5,92 6,56 7,08 14,97 14,97 14,97 14,97 16,45 18,09
Luxemburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malta 0,00 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
Portugali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00*
Puola 3,44 3,38 3,35 3,33 3,36 3,61 3,52 3,79 3,78
Ranska 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36
Romania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruotsi 25,16 24,41 24,81 24,78 23,04 22,03 22,70 23,44 22,98
Saksa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Slovakia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Slovenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suomi 30,82 30,82 30,82 34,82 36,09 36,09 38,27 38,27 38,27
Tanska 14,18 14,15 14,17 14,18 14,16 13,71 13,75 13,76 13,76
Tsekki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unkari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viro 8,85 8,85 10,18 11,20 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44

Huom: maat voivat soveltaa esimerkiksi alkoholipitoisemmille viineille, kuohuviineille ja väkevöidyille viineille eri verotasoja kuin taulukossa.

Etyylialkoholin (mm. väkevät juomat) verotus, € litralta puhdasta alkoholia

Maa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alankomaat 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86
Belgia 21,25 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93
Bulgaria 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
Espanja 9,13 9,13 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59*
Irlanti 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57 42,57
Italia 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36*
Itävalta 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Kreikka 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50
Kroatia 6,93 6,94 7,06 7,07 7,13 7,15 7,93 8,00 7,96
Kypros 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57
Latvia 13,38 14,00 14,00 14,50 16,70 15,64 16,42 17,24 17,24
Liettua 12,92 13,21 13,54 16,65 16,65 18,32 20,25 21,63 23,10
Luxemburg 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
Malta 13,50 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,6
Portugali 12,89 12,89 13,28 13,87 13,87 13,87 13,87 13,87 14,01*
Puola 13,64 13,43 13,29 13,87 13,33 14,34 13,96 15,06 15,00
Ranska 17,31 17,31 17,38 17,41 17,58 17,87 18,03 18,06 18,34
Romania 10,75 7,49 7,43 7,21 7,32 7,45 7,48 7,64 8,51
Ruotsi 56,25 54,56 53,85 53,78 50,01 47,81 49,27 50,88 47,98
Saksa 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03
Slovakia 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
Slovenia 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20
Suomi 45,55 45,55 45,55 47,85 48,80 48,80 50,35 50,35 50,35
Tanska 20,15 20,11 20,14 20,16 20,12 20,09 20,16 20,17 20,17
Tsekki 10,36 10,49 10,55 10,96 11,06 12,53 11,98 12,74 13,15
Unkari 10,74 10,66 10,82 10,70 10,32 9,96 9,26 9,31 13,32
Viro 18,89 18,89 21,72 23,89 25,08 18,81 18,81 18,81 18,81
Lähde: Euroopan komissio (2014-2018) ja Euroopan komission TEDB-tietokanta (2019-2023)

*tilanne 1.7.2022
Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!