Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

17.2.2022

Energiaverot Suomessa

Suomessa energian valmisteveroja (energiaveroja) peritään sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista (moottoribensiinistä, dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta.

Energiaverot tuottivat vuonna 2019 Suomen valtiolle verotuloja 4,6 mrd. euroa. Tuotto vastaa noin 4,4 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen verotuloista. 

Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista noin kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä).

Kulutusveroselvitys 2023

Esimerkkilaskelmia eräiden energia- ja muiden tuotteiden kulutusveroista

 

Energiaverotaulukot 1.1.2021 - 31.12.2021


Tuote Tuote-ryhmä Energia-sisältövero Hiilidioksidi-vero Huoltovarmuus-maksu Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Pienmoottori-bensiini snt/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanoli snt/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanoli R snt/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanoli T snt/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE snt/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R snt/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T snt/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME snt/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R snt/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T snt/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE snt/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R snt/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T snt/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE snt/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R snt/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T snt/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensiini snt/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensiini R snt/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensiini T snt/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanolidiesel snt/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanolidiesel R snt/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanolidiesel T snt/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselöljy snt/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselöljy para snt/l 51 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselöljy snt/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselöljy R snt/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselöljy T snt/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselöljy P snt/l 55 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselöljy P R snt/l 56 28,65 11,60 0,35 40,60
Biodieselöljy P T snt/l 57 28,65 0,00 0,35 29,00
Kevyt polttoöljy snt/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy snt/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy
R snt/l
63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biopolttoöljy
T snt/l
64 10,33 0,00 0,35 10,68

Raskas polttoöljy
snt/kg

71 11,59 18,67 0,28 30,54
Lentopetroli snt/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Lentobensiini snt/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanoli snt/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanoli R snt/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanoli T snt/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Nestekaasu snt/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu snt/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu R snt/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bionestekaasu T snt/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40

Kaikkien kulutukseen luovutettavien moottoripolttoaineiden, niiden seosten sekä niitä korvaavien tuotteiden on täytettävä direktiivin mukaiset moottoribensiinin ja dieselöljyn minimiverotasot. Mikäli kulutukseen luovutetaan polttoainetta, niiden seosta tai niitä korvaavaa tuotetta, on niistä kannettava veroa vähintään 35,90 senttiä litraa kohden moottoribensiiniin, sen seoksiin ja sitä korvaaviin tuotteisiin. Dieselöljylle vastaava minimiverotaso on 33 senttiä litraa kohden.

Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.–31.12.2021

Tuote Tuote-ryhmä Energiasisältö-vero Hiilidioksidi-vero Huoltovarmuus-maksu Yhteensä
Kevyt polttoöljy snt/l 60a 5,35 16,9 0,35 22,6
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61a 2,7 16,9 0,35 19,95
Biopolttoöljy snt/l 62a 2,7 16,9 0,35 19,95
Biopolttoöljy R snt/l 63a 2,7 8,45 0,35 11,5
Biopolttoöljy T snt/l 64a 2,7 0 0,35 3,05
Raskas polttoöljy snt/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Nestekaasu snt/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu snt/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu R snt/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bionestekaasu T snt/kg 113a 3,47 0 0,11 3,58

 

Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot

Verotaulukko 1

Tuote Tuote-ryhmä Energiasisältö-vero Hiilidioksidi-vero Huoltovarmuus-maksu Yhteensä

Kivihiili, kivihiili-briketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t

1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,7 0 5,7

 

Verotaulukko 3

Tuote Tuote-ryhmä Energia-vero Energia-sisältö-vero Hiili-dioksidi-vero Huolto-varmuus-maksu Yht.
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1a 0 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 2a 0 2,7 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70


Päivitetty 19.2.2021

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki