20.12.2023 – Päivitetty 16.1.2024

Palkansaajan ostovoima nousuun 2024 veron­kevennyksen ja reaali­palkan vahvistumisen ansiosta

Vuonna 2023 palkan ostovoima oli alimmillaan 15 vuoteen, kun ostovoima laski kolmatta vuotta perätysten. Vuonna 2024 palkan ostovoima kääntyy selvään kasvuun, kun palkkaverotus kevenee ja reaalipalkat nousevat inflaation hiipuessa.

Päättyvä vuosi 2023 oli jo kolmas peräkkäinen, kun palkansaajan ostovoima aleni. Keskituloisen palkansaajan nettopalkan ostovoima oli vuonna 2023 yli kuusi prosenttia matalampi kuin vuonna 2020. Palkan ostovoima oli edellisen kerran matalampi 15 vuotta sitten vuonna 2008.

Ostovoima putosi voimakkaimmin vuonna 2022, jolloin inflaatio kiihtyi ennätyksellisesti. Kuluttajahinnat nousivat yhä nopeasti vuonna 2023, kun asuntolainojen korot ampaisivat nousuun. Palkan ostovoima supistui vielä yli kaksi prosenttia, vaikka ansiotaso nousi reilut neljä prosenttia. Tähän vaikutti myös palkansaajan veroprosenttien nousu, kun ansiotuloverotuksen indeksitarkistus jäi nimellisansioiden nousua matalammaksi.

Vuonna 2024 suunta kuitenkin muuttuu ja ostovoima kääntyy reippaaseen nousuun. Palkansaajan veroprosentit alenevat kaikilla tulotasoilla, kun palkkaverotus kevenee tuntuvasti työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen alenemisen takia. Keskituloisen palkansaajan veroprosentti laskee 0,5 prosenttiyksikköä, pieni- ja suurituloisimmilla palkkatasoilla veroprosentti laskee enemmän. Kun verot ja maksut vievät edellisvuotta pienemmän osuuden tuloista, palkan ostovoima kasvaa.

Vuodelle 2024 ostovoimaa kasvattaa myös ennakoitu reaalipalkkojen nousu. Valtiovarainministeriö ennustaa ansiotasoindeksin nousevan 3,5 % ja samalla kuluttajahintainflaation hidastuvan kahteen prosenttiin. Tämä merkitsisi 1,5 prosentin reaalipalkkojen kasvua.

Palkkaverotuksen keveneminen ja reaalipalkkojen nousu kohentavat keskituloisen palkansaajan nettopalkan ostovoimaa yhteensä 2,3 prosenttia vuonna 2024. Ostovoiman kasvu vastaa siis jotakuinkin vuonna 2023 toteutunutta ostovoiman heikentymistä.

Näillä näkymin vuosi 2024 tietää keskituloiselle 3 821 e/kk ansaitsevalle palkansaajalle ostovoiman kohentumista 750 eurolla vuositasolla.

Ostovoiman kasvusta noin kaksi kolmasosaa tulee ennakoidusta reaalipalkan kasvusta ja kolmannes palkkaverotuksen kevenemisestä.

Laskelmien oletukset:

Tilastokeskuksen ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksit sekä valtiovarainministeriön Taloudellisen katsauksen 19.12.2023 ennusteet ansiotason ja kuluttajahintojen muutoksista:
2023: ATI +4,2 %, 2024: ATI +3,5 %, KHI +2,0 %

Palkansaajan veroprosentit laskettu keskimääräisillä kunnallis- ja kirkollisveroprosenteilla, ml. eläke- (ei 53-62-vuotiaan korotusta) ja työttömyysvakuutusmaksu, vain viran puolesta automaattisesti myönnettävät vähennykset (ei huomioitu työtulovähennyksen ikäkorotusta), vuositulo lomarahoineen 12,5 x kk-palkka.

Tarkemmin vuodenvaihteen veromuutoksista www.veronmaksajat.fi/verotus-2024

Päivitetty 16.1.2024: Vuoden 2023 inflaatio (KHI) päivitetty Tilastokeskuksen 15.1.2024 julkaisun mukaiseksi 6,2 % (aiempi ennuste oli 6,3 %).

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Eläkkeensaajan ostovoimakatsaus 2023-2024

Tässä katsauksessa tarkastellaan eläkkeensaajan tuloja, veroja ja ostovoimaa vuonna 2024 seitsemän erituloisen esimerkkieläkkeensaajan tapauksessa. Ostovoiman muutosta koskevissa laskelmissa on käytetty vuodelle 2024 ennustettua inflaatiota.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Esimerkkejä kotitalousvähennyksestä

Vuosina 2022–2024 hankit siivoustyötä aiempaa suuremmalla alennuksella. Muutos koskee myös muita kotitalous-, hoiva- ja hoitotöitä. Remonttitöiden osalta vähennys on ennallaan lämmitystapamuutosta koskevia remontteja lukuun ottamatta.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!