Eläkevakuutusmaksut 2020

Vuonna 2020 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2020 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia.

Eläkemaksu

Työntekijän ikä Eläkemaksun suuruus
alle 53 7,15 %
53–62 8,65 %
yli 62 7,15 %

68-vuotiaille ja sitä vanhemmille ei kartu eläkettä eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja. 

Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2020 on 16,95 prosenttia. 

Sivu on julkaistu 21.11.2019.

Tulosta