Valtion tulovero

Ansiotuloista, kuten mm. palkasta, eläkkeestä ja työttömyyspäivärahoista lasketaan valtiolle vero valtion tuloveroasteikon mukaan. 

Eläketulosta maksetaan valtiolle tuloveroasteikon perusteella määrätyn veron lisäksi eläketulon lisäveroa, joka on vuodesta 2018 etenpäin 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 47 000 euroa vuodessa. 

Pääomatuloista (esim. myyntivoitot, osingot, vuokratulot) maksetaan veroa valtiolle pääomatulon veroprosenttien perusteella. Pääomatulojen veroprosentit ovat vuoden 2016 alusta lähtien olleet 30 ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34. Veroprosentteja sovelletaan verotettavalle pääomatulolle.

Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 yhteisöveroprosentin mukaan. Osa yhteisöverosta tilitetään kunnille.

Päivitetty 21.12.2021.

Tulosta