Veromuutoksia 2017

Vuonna 2017 verotukseen kohdistuu seuraavanlaisia muutoksia:

Ansiotulojen verotus

Työmarkkinajärjestöjen sopima kilpailukykysopimus nosti palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vastaavasti työnantajien sosiaalivakuutusmaksut alenivat työvoimakustannuksia keventäen. Myös palkansaajien sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu aleni sopimukseen liittyen.

Hallituksen kilpailukykysopimusta tukevien veronkevennysten myötä palkkaverotus kevenee maksumuutokset huomoiden kokonaisuudessaan 515 miljoonaa euroa. Lisäksi pienimmät palkat (alle 14 000 e/vuosi) vapautetaan sairausvakuutuksen päivärahamaksusta, mikä keventää maksurasitusta 63 miljoonalla eurolla.

Eläkeläisten verotusta kevennetään 135 miljoonalla eurolla eläketulovähennyksiä ja eläketulon lisäveroa muuttamalla. Toisaalta kansaneläkkeen leikkaus pienentää eläketulovähennyksiä jonkin verran. 

Ansiotulojen verotukseen tehdään kustannustason nousua vastaavat tarkistukset.

Palkansaajan verot ja ostovoima eri ansiotasoilla 2016-2017 (pdf, päivitetty 22.12.2016)

Palkansaajan tuloveroprosentit sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000-2017 (pdf, päivitetty 22.12.2016)

Kunnallisveroprosentti nousee 47:ssä ja laskee 14 kunnassa. Tarkista kuntasi veroprosentti kartasta.

Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjaverotus kevenee, kun veroasteikkojen kaikkia prosentteja alennettaan. Lisäksi puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä korotetaan. 

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee nykyisestä 4 000 eurosta 5 000 euroon.Ylin veroprosentti laskee ensimmäisessä veroluokassa lahjaverotuksessa 20 %:sta 17 %:iin ja perintöverotuksessa 19 %:iin. 

Kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten verovapaus poistuu vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna 2018.

Veronmaksajien uutinen: Hallitus esittää perintö- ja lahjaverotuksen keventämistä

Esimerkkejä perintö- ja lahjaverotuksen muutosten vaikutuksista 2017

Yrittäjävähennys

Verovuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys, joka keventää yrittäjien tuloverotusta 128 miljoonalla eurolla.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennettään verotuksessa viisi prosenttia yrittäjävähennyksenä, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä kasvatetaan korottamalla korvausastetta 45 prosentista 50 prosenttiin  yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä ja 15 prosentista 20 prosenttiin maksetusta palkasta vuonna 2017. Muutos keventää verotusta 30 miljoonalla eurolla.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2017 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 45 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016. Vaalikaudella 2016–2019 asuntolainan korkovähennysoikeus leikkaantuu 10 prosenttiyksiköllä vuosittain, jolloin vuonna 2019 enää 25 prosenttia on vähennyskelpoista.

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä (pdf)

Kiinteistövero

Jo aiemmin voimaantullen lain mukaan kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajat nousevat vuoden 2017 alusta. Tämän lisäksi hallituksen budjettiriihessä päätettiin 50 milj. euron lisäkiristyksistä kiinteistöverotukseen.

Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee 0,80—1,55 prosentista 0,93—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,37—0,80 prosentista 0,41—0,90 prosenttiin. Lisäksi kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväliksi tulee 0,93—1,80. Myös rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin vaihteluväliin tulee korotuksia.

Veronmaksajien lehdistötiedote 26.9.2016: Kiinteistöveroa pakko kiristää 125 kunnassa

Arvonlisävero

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys otetaan budjettiesityksen mukaan käyttöön yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa.

Ajoneuvovero ja autovero

Vuoden 2017 ajoneuvovero nousee, mikä tarkoittaa 36,50 euron korotusta vuosittaiseen maksuun. Laskutusjaksojen johdosta vuoden 2017 veroa on saattanut maksaa korotettuna jo vuoden 2016 puolella.

Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019.

Arvioita kulutusveromuutosten vaikutuksista 2017 (pdf) 

Venevero ja moottoripyörävero

Hallitus luopui aikeesta kerätä veneistä ja moottoripyöristä vuotuista veroa. Uutinen aiheesta 15.2.2017.

Makeisvero

Makeisten valmistevero poistuu vuoden 2017 alussa, mikä pienentää verotuottoja 110 miljonaa euroa. Lisäksi kasvipohjaiset, maitoa korvaavat tuotteet sekä jääpalat poistetaan virvoitusjuomaveron piiristä. Veromenetyksen paikkaamiseksi polttoaineveroja korotetaan. 

Energiaverotus

Liikenteen polttonesteiden, eli bensan ja dieselin, valmisteverotusta korotetaan 100 miljoonalla eurolla. Bensiinilitran hinta nousee korotuksen myötä 2,5 senttiä.

Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 45 miljoonalla eurolla. Öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaiset lämmityskulut kasvavat tämän johdosta n. 42 euroa ja kaukolämmitteisen omakotitalon n. 11 euroa.

Tupakkavero

Tupakkaveroa korotetaan neljään otteeseen vuosina 2016-2017, yhteensä 135 miljoonalla eurolla. Keskihintaisen tupakka-askin hinta nousee 0,5 euroa kumpanakin vuonna. Koko vaalikauden aikana tupakkaveroa korotetaan hallitusohjelman mukaan yhteensä 270 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään, että vuoden 2017 alusta lähtien sähkösavukkeissa käytettävät nesteet tulisivat tupakkaveron piiriin.

Arvioita kulutusveromuutosten vaikutuksista 2017 (pdf) 


Päivitetty 16.2.2017

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.