Veromuutoksia 2018

Hallituksen budjettiriihen ja aikaisempien päätösten pohjilta verotukseen kohdistuu seuraavanlaisia muutoksia vuodelle 2018:

Ansiotulojen verotus

Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat työmarkkinajärjestöjen aiemmin solmiman kilpailukykysopimuksen perusteella. Palkansaajan TyEL-maksu nousee kauttaaltaan 0,2 %-yksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousee työttömyysvakuutusrahaston ehdotuksen mukaan 0,30 %-yksikköä 1,90 %:iin. Vastaavasti työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja kevennetään.

Budjettiriihessä päätettiin nettomääräisesti 270 miljoonan euron kevennyksestä palkan verotukseen. Kevennys kompensoi miltei kokonaan TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksujen korotukset.

Yle-veron maksukynnystä on esitetty korotettavan vuodelle 2018. Tämä tarkoittaisi, että Yle-veron piiristä poistuisi 400 000 henkilöä. Maksun määrä alarajalla pudotetaan 70 eurosta 0 euroon ja veron enimmäismäärä nousee 143 eurosta 163 euroon. Enimmäismäärän joutuvat maksamaan ne, joiden palkkatulon määrä ylittää noin 21 000 euroa.

Väliaikaiseksi vuosille 2015-2017 säädetty lapsivähennys poistuu.

Ansiotulojen verotukseen tehdään kustannustason nousua vastaavat tarkistukset.

Palkansaajan verot ja ostovoima eri ansiotasoilla 2017-2018 (pdf, päivitetty 31.8.2017)

Palkansaajan tuloveroprosentit sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000-2018 (pdf, päivitetty 31.8.2017)

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2018 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 35 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017. Vaalikaudella 2016-2019 asuntolainan korkovähennysoikeus leikkaantuu 10 prosenttiyksiköllä vuosittain, jolloin vuonna 2019 enää 25 prosenttia on vähennyskelpoista.

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä 2018 (pdf)

Kiinteistövero

Kiinteistöverolakiin on esitetty muutoksia eri kiinteistöluokkien vähimmäis- ja enimmäisveroprosentteihin. Toteutuessaan muutokset aiheuttavat kiinteistöveron kiristymisen ainakin niille, joiden kotikunnan kiinteistöveroprosentit on asetettu nykyisille alarajoille. Muutokset lisäisivät kiinteistöveron tuottoja vuositasolla 48 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja noin 25 miljoonalla vuonna 2019.

Luokkien veroprosentit muuttuisivat seuraavasti vuonna 2018 :

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti, rakennukset ja maapohja: 0,93-1,80 % -> 1,03-2,00 %
  • Muut kuin vakituiset asuinrakennukset: 0,93-1,80 % -> 1,03-2,00 %

Ja vuonna 2019:

  • Vakituiset asuinrakennukset: 0,41-0,90 % -> 0,45-1,00 %
  • Voimalaitosrakennukset ja -rakennelmat, enimmäisprosentti: 3,10 % -> 3,50 %

Veronmaksajien lehdistötiedote 6.9.2017: Kiinteistöverojen pakkokiristykset 2018 – Valtaosa kiristyksestä osuu Helsinkiin ja Espooseen

Alkoholivero

Hallitus päätti budjettiriihessä kiristää alkoholiverotusta 100 miljoonalla eurolla. Kiristyksen kohdentuminen eri alkoholijuomatyyppeihin päätetään myöhemmin.

Mikäli veronkiristys kohdennetaan tasaisesti alkoholipitoisuuden perusteella eri juomatyyppien välillä ja juomien kulutus säilyisi ennallaan, oluttölkin hinta nousisi noin 0,04€, viinipullon hinta noin 0,27€ ja viinapullon hinta noin 0,55€.

Esimerkkejä kulutusveromuutosten vaikutuksista 2018 (pdf)

Autovero

Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019. Kevennyksen seurauksena autoveron määrä putoaa noin 210 euroa vuositasolla noin 32 000€ hintaisella autolla, jonka CO2-päästöt ovat 124 grammaa kilometriä kohden.

Esimerkkejä kulutusveromuutosten vaikutuksista 2018 (pdf)

Energiaverotus

Hallitus päätti budjettiriihessä lämmityspolttoaineiden verotuksen korotuksesta 45 miljoonalla eurolla. Öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaiset lämmityskulut kasvavat tämän johdosta n. 45 euroa ja kaukolämmitteisen omakotitalon n. 12 euroa.

Esimerkkejä kulutusveromuutosten vaikutuksista 2018 (pdf)

Tupakkavero

Hallitus on esittänyt, että tupakkaveroa korotettaisiin puolivuosittain 2018-2019, samaan tapaan kuin vuosina 2016-2017. Vuoden 2018 korotukset tulisivat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 60 sentin verran.

Vuosien 2018-2019 veronkorotuksilla pyritään saavuttamaan 135 miljoonan euron lisätuotto tupakkaveron kertymään. Lisätuotto on puolet hallitusohjelmassa tavoitellusta hallituskauden 270 miljoonan kasvusta tupakkaveron tuottoon.

Esimerkkejä kulutusveromuutosten vaikutuksista 2018 (pdf)


Päivitetty 6.9.2017

 

Tulosta