Veromuutoksia 2019

Verotukseen kohdistuu seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2019:

Ansiotulojen verotus

Ansiotulojen verotus kevenee 130 miljoonalla eurolla, kun perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä korotetaan. Lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei keskimääräinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia.

Palkansaajan maksutaakka veronluonteisista sosiaalivakuutusmaksuista pysyy jotakuinkin ennallaan, kun palkansaajan työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 %-yksikköä ja työttömyysvakuutusmaksu alenee vastaavasti 0,4 %-yksikköä. Kunnallisveroprosentin nosto kiristää tuloverotusta 46 kunnassa. Viidessä kunnassa veroprosenttia kevennetään.

Kokonaisuudessaan palkkaverotus pysyy suunnilleen edellisvuoden tasolla, pienituloisimmilla veroprosentti hieman kevenee.

Myös eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan ensi vuonna ottaen huomioon työeläkkeiden indeksikorotukset.

Palkansaajan tuloveroprosentit sekä ansiotason ja ostovoiman muutokset 2000-2019 (pdf, päivitetty 29.4.2019)

Eläkkeensaajan tuloveroprosentit 2000-2019 (pdf)

Kunnallisverot kiristyvät 46 kunnassa, Veronmaksajien uutinen 20.11.2018

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2019 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 25 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018. Vaalikaudella 2016-2019 asuntolainan korkovähennysoikeutta on leikattu 10 prosenttiyksiköllä vuosittain.

Esimerkkejä asuntolainan korkovähennyksestä 2019 (pdf)

Työasuntovähennys

Työasuntovähennyksen kuukausikohtainen enimmäismäärä nousee 250 eurosta 450 euroon. Tarkemmin aiheesta esimerkkeineen 18.12.2018 päivitetyssä blogitekstissä.

Alkoholivero

Hallitus päätti budjettiriihessä kiristää alkoholiverotusta 30 miljoonalla eurolla. Kiristys koskee kaikkia juomatyyppejä.

Nettohintojen pysyessä ennallaan ja arvonlisävero huomioiden kiristyksen vaikutus oluttölkin hintaan on arviolta noin 0,02€, viinipullon hintaan noin 0,13€ ja Koskenkorva-pullon hintaan noin 0,22€.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2019 (pdf)

Virvoitusjuomavero

Hallitus päätti budjettiriihessä kiristää virvoitusjuomien valmisteveroja 25 miljoonalla eurolla. Veronkiristys nostaa 1,5 litran virvoitusjuomapullon hintaa arviolta noin 0,09€ ja 1,5 litran light-virvoitusjuomapullon hintaa noin 0,02€.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2019 (pdf)

Energiaverot

Hallituksen budjettiriihen ja aiempien päätösten perusteella lämmityspolttoaineiden verotukseen tehdään muutoksia. Muutoksiin lukeutuu lämmitys- ja työkonepolttoaineiden veronkorotuksia. Kaikkien muutosten on tarkoitus lisätä verotuottoja yhteensä 38 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Veronkorotuksen seurauksena öljy- ja kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannusten arvioidaan nousevan noin 14 eurolla vuodessa.

Autovero

Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019. Autoveron määrä verotusarvoltaan noin 31 000€ autolle (pyyntihinta noin 27 000€) putoaa noin 260 eurolla, kun auton CO2-päästöt ovat 124 grammaa kilometriä kohden.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2019 (pdf)

Tupakkavero

Tupakkaveron korotukset jatkuvat hallitusohjelman mukaisesti. Veroa korotetaan puolivuosittain myös vuonna 2019, kuten jo aiemmin vuosina 2016-2018. Vuoden 2019 korotukset tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 60 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti.

Vuoden 2019 veronkorotuksilla pyritään saavuttamaan 68 miljoonan euron lisätuotto tupakkaveron kertymään. Hallituskauden aikana tehdyillä tupakkaveron korotuksilla pyritään tavoitellaan 270 miljoonan euron lisää verotuottoon.

Esimerkkejä veromuutosten vaikutuksista 2019 (pdf)

Yritysten korkovähennys

Yritysten korkovähennysoikeuden rajoitusta kiristetään 10 milj. eurolla, kun Suomi panee täytäntöön EU:n veronkiertodirektiivin. 

Kiinteistövero

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin yläraja nousee vuonna 2019 (vaihteluväli: 0,41-0,90 % -> 0,41-1,00 %) aiemmin vahvistetun lakimuutoksen seurauksena. Kunnat päättävät omista kiinteistöveroprosenteistaan lain sallimien vaihteluvälien sisällä.

Sähköisten julkaisujen arvonlisävero

Hallitus esittää sähköisten julkaisujen arvonlisäveron alentamista 24 prosentista 10 prosenttiin heinäkuun 2019 alusta alkaen. Näin sähköisiin julkaisuihin sovellettaisiin samaa alennettua arvonlisäverokantaa kuin painettuihin julkaisuihin. Esityksen mukaan muutos koskee sähköisiä kirjoja ja äänikirjoja, sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä sekä painettujen lehtien irtomyyntiä.

Ajoneuvovero vuonna 2020

Hallituksen budjettiriihen päätösten perusteella ajoneuvoveroa kevennetään 50 milj. eurolla vuoden 2020 alun jälkeisiltä veropäiviltä.

Osakesäästötili vuonna 2020

Hallitus on antanut esityksen piensijoittajan osakesäästötilin käyttöönotosta. Osakesäästötilille siirrettäviä rahavaroja voisi sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilille kertyneistä tuotoista (muun muassa osingot ja osakkeiden arvonnousut) luetaan verotettavaksi pääomatuloksi varoja nostettaessa tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. Tilille tehtäville sijoituksille asetetaan 50 000 euron yläraja.

Kapitalisaatiosopimusten sekä säästö- ja sijoitusvakuutusten verokohtelua kiristetään valtiovarainministeriön eri sijoitustuotteiden verokohtelua käsitelleen työryhmäesityksen mukaisesti siten, että varoja nostettaessa verotettavaksi pääomatuloksi luetaan tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. Uudistukset tulevat voimaan vuodesta 2020 alkaen.

Veronmaksajien uutinen osakesäästötilistä annetusta hallituksen esityksestä (7.12.2018)

Tulolähdejako poistuu vuonna 2020

Hallitus esittää, että mhteisön verotettava tulos lasketaan jatkossa yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Muutoksia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuonna 2020. Veronmaksajien uutinen aiheesta: Tulolähdejako poistuu – yhteisöjen verotus yksinkertaistuu.


Päivitetty 20.12.2018.

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.