Veronmaksajien Lehtinen: Palkkaverotuksen kiristykset on purettava budjettiriihessä –  kotitalousvähennyksen leikkaaminen askel väärään suuntaan

14.08.2019  |  Vuosi 2019

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan palkansaajien verotus näyttää ensi vuonna kiristyvän selvästi sosiaalivakuutusmaksujen nousun takia.

- Kuljemme nyt kohti epävarmempia talousaikoja ja työmarkkinoilla lähestyy syksyn liittokierros. Palkansaajien nettoansioiden ostovoiman leikkaaminen palkkaverotusta kiristämällä olisi tässä tilanteessa vihoviimeinen temppu.

- Hallituksen on syyskuun budjettiriihessä päättäväisesti purettava kaikki palkkaverotuksen kiristyspaineet riittävillä kompensoivilla kevennyksillä, Lehtinen katsoo.

Sosiaalivakuutusmaksujen nousu uhkaa kiristää ansiotulojen verotusta ensi vuonna jopa puolella miljardilla eurolla. Budjettiehdotuksen pieni ja tiukasti pienituloisille painotettu kevennys kalpenee näiden näköpiirissä olevien kiristysten rinnalla.

- Budjettiehdotuksen pohjalta keski- ja hyväpalkkaisten verotus kiristyy selkeästi ensi vuonna. Samalla ansiotulojen verotuksen jo nyt ankara progressio jyrkkenee entisestään. Kevennysten tiukka rajaaminen tulojen mukaan ei ole mitenkään perustelua.

Kotitalousvähennyksellä on jatkuvasti suuri merkitys harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Sen avulla on myös synnytetty työllistävä kotitalouspalvelujen toimiala Suomeen. Budjettiehdotuksessa esitetty kotitalousvähennyksen leikkaaminen on ristiriidassa hallituksen harmaan talouden purkamiseen ja työllisyyden parantamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.

- Hallitus esittää ohjelmassaan kunnianhimoisia työllisyystavoitteita, mutta käytännön teot puhuvat valitettavasti toista. Kotitalousvähennyksen tuntuva leikkaaminen on perusteetonta ja selkeä pettymys tässä budjettiehdotuksessa.

Veronkiristyksistä pääosa suunnataan nyt valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi tupakan veronkorotuksilta voi välttyä käyttämällä vähemmän tätä terveydelle haitallista tuotetta.

- On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.

- Harmi vain, että työnteon verotusta ei samalla kevennetä, vaan päinvastoin myös se on kiristymässä entisestään.

Katso myös Veronmaksajien laskelma (14.5.2019) palkkaverotuksen kiristyspaineesta 2020

Liitteet:

- Valmisteverojen korotusten vaikutukset 2020 (päivitetty 13.9.2019)

- Esimerkkejä kotitalousvähennyksen muutoksista 2020

- Asuntolainan korot, esimerkkejä 2020


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652
Pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, p. 050 536 4126

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.