Valtion tuloveroasteikko 2019: Palkkatulojen verotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan

14.09.2018  |  Uutiset

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan indeksitarkistusta kaikilla tulotasoilla vuonna 2019, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi.

Indeksitarkistuksen lisäksi ansiotuloverotusta kevennetään yhteensä 130 miljoonalla eurolla niin, että painotus on pienituloisissa. Kevennys tehdään korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä.

Esitys valtion tuloveroasteikoksi 2019

Verotettava ansio-
tulo, euroa
Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
17 600–26 400 8 6
26 400–43 500 536 17,25
43 500–76 100 3 485,75 21,25
76 100 - 10 413,25 31,25

Hallituksen esitys 14.9.2018

Minna Petäinen

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.