Meneekö yritykselle koronan vuoksi maksetusta tuesta veroa?

07.05.2020  |  Verojuristi vastaa

Jos yritykseni saa julkisyhteisöltä rahallista tukea koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi, onko se veronalaista tuloa?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Kyllä on. Koronatilanteen vuoksi yrityksille maksetut elinkeinotoiminnan menojen kattamiseksi maksettavat tuet ja avustukset ovat yritykselle veronalaista tuloa.

Jos tuki tai avustus on saatu tilikaudella, joka päättyy vuonna 2020, se kirjataan Verohallinnon uutisoinnin mukaan yrityksen kirjanpitoon ja ilmoitetaan vuoden 2020 veroilmoituksella.

Todettakoon, että maksajan on ilmoitettava maksamansa tuki tai avustus Verohallinnolle julkisten elinkeinotukien vuosi-ilmoituksella 31.1.2021 mennessä.

Tuki- tai avustustuloa ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin, eikä sitä lueta arvonlisäveron perusteeseen, kun se ei liity suoraan tavaran tai palvelun hintaan. Näistä tuista tai avustuksista ei myöskään toimiteta ennakonpidätystä.

Tukien tai avustusten maksatus ja ehdot saattavat vaihdella. Tuki- tai avustuspäätös, tukien tai avustusten maksatus ja kulut, joiden kattamiseen niitä on myönnetty, saattavat esimerkiksi osua eri tilikausille. Tulojen ja menojen kohdistamisella saattaa olla yrityksen kannalta iso taloudellinen merkitys. 

Yritys voi jopa harkita näissä tilanteissa maksullisen ennakkoratkaisun hakemista Verohallinnolta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa korkeintaan sille verovuodelle, joka päättyy päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden aikana.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu voidaan jättää antamatta, jos kyseessä on yleinen oikeudellinen tulkintaongelma, jota koskevaa verotus- tai oikeuskäytäntöä ei ole ja josta olisi perusteltua hakea keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu. Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.