Miten pääomatulojen tappio vähennetään?

03.05.2018  |  Verojuristi vastaa

Ihmettelen pääomatulojen tappion vähentämistä. Tuntuu kuin siitä olisi kaksi erilaista ohjetta. Yhden ohjeen mukaan tappiot voi vähentää viisi seuraavaa vuotta ja toisen ohjeen mukaan kymmenen vuotta. Miten tappio pelkistetysti vähennetään?

En tarkoita tässä vähennyskelvottomia luovutustappioita kuten esimerkiksi tavanomaisen koti-irtaimiston luovutustappioita vaan nimenomaan luovutustappioita, jotka voidaan lain mukaan vähentää.

Verojuristi Hanna Silander vastaa:

Tappiot ovat vähennyskelpoisia joko viisi tai kymmenen vuotta tappion syntymisvuoden jälkeen riippuen siitä mistä tappiot ovat syntyneet. On erotettava toisistaan luovutustappio ja pääomatulolajin tappio. 

Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista (pois lukien lähdeverotettavat korkotulot) viiden vuoden ajan tappion syntymisvuoden jälkeen, kun tappio on syntynyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Luovutustappioista ei synny pääomatulolajin alijäämää. Luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitoista.  

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot saa vähentää ainoastaan luovutusvoitoista. 

Vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista. Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset. Muut pääomatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta luovutustappion vähentämisen jälkeen. 

Luovutustappio syntyy, kun luovuttaa vastikkeellisesti kuten myymällä jotain omaisuutta tappiolla. 

Pääomatulolajin tappio on pääomatulolajin tappion syntymisvuoden jälkeen vähennyskelpoista kymmenen vuoden ajan. 

Pääomatulolajin alijäämää syntyy, jos verovelvollisella on pääomatuloihin kohdistuvia vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja, vähennyskelpoisia korkomenoja ja vähennettäväksi vaadittuja tulolähteen tappioita enemmän kuin veronalaisia pääomatuloja yhteensä. Esimerkiksi isojen remonttikulujen vuoksi verovelvollisella voi olla vuokraustoiminnan tappiota, tai metsätaloudessa on syntynyt enemmän menoja kuin verovelvollisella on kaikkia pääomatuloja yhteensä. 

Jos näitä pääomatuloihin kohdistuvia menoja on enemmän kuin veronalaisia pääomatuloja yhteensä, syntyy pääomatulolajin alijäämä, jonka perusteella saa alijäämähyvityksen ansiotuloista menevistä veroista. 

Jos alijäämää jää vielä alijäämähyvityksen (max. 1 400 e, puolisoilla 2 800 e, lapsikorotus 400 e/lapsi (enintään kahdesta lapsesta) käyttämisen jälkeen, vahvistetaan tästä pääomatulolajin tappio, joka on siis kymmenen vuoden ajan vähennyskelpoista pääomatuloista.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.