JÄSENALUEELLE KIRJAUTUMINEN UUDISTUI   Katso ohjeet »

Onko valuuttakurssitalletuksen tappio vähennyskelpoinen meno?

28.09.2017  |  Verojuristi vastaa

Voiko syntyvän valuuttakurssitappion vähentää muista sijoitustuottoista kuten osingoista?

Verojuristi Kati Malinen vastaa:

Ei voi. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO 2015:178 katsonut, että valuuttakurssitalletuksesta aiheutunut tappio ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Tuloverolain mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tulonhankkimismenona pääomatuloistaan kurssitappio, joka on johtunut ulkomaan rahan määräisestä tulonhankkimisvelasta ja joka ei ole korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuloon kohdistuvasta velasta johtuva kurssitappio. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kurssitappiot eivät ole laajemmin vähennyskelpoisia kuin mitä kyseissä lainkohdassa säädetään, kun on kyse henkilökohtaiset tulon verotuksesta.

Näin ollen valuuttatalletuksista aiheutuneet tappiot eivät ole vähennyskelpoisia. Sen sijaan luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle muuhun kuin tulonhankkimistoimintaa liittyvien valuuttakurssivoittojen yhteismäärä on verovapaata enintään 500 euroon asti vuodessa.

Tulosta