Pitääkö metalliromun myynnistä maksaa veroa?

18.05.2017  |  Verojuristi vastaa

Onko metalliromun myynnistä saatu tulo verotettavaa tuloa? Myyjä on yksityishenkilö.

Verojuristi Kati Malinen vastaa:

Metalliromun myynnistä saatua tuloa ei ole erikseen säädetty verovapaaksi tuloverolaissa. Näin ollen myyntitulot ovat lähtökohtaisesti yksityishenkilölle veroalaista tuloa. Jos kyse on myyntiä varten ostetusta tai kerätystä romusta, ei myyntitulo ole varallisuuden kerryttämää tuloa, vaan sitä tulee verottaa ansiotulona.

Toisaalta verovelvollinen voi vähentää verotuksessa tulojen hankkimisesta johtuneet kulut. Jos metalliromu on ostettu, voi esimerkiksi ostohinnan vähentää verotuksessa metalliromun myyntihinnasta. Jos romuksi myytävä materiaali on kuitenkin käytännössä omassa tai perheen käytössä ollutta tavanomaista koti-irtaimistoa, on myyntivoitto verovapaa 5 000 euroon asti.                                                                      

Jos yksityishenkilö kuitenkin myy metalliromua jatkuvasti ja ammattimaisesti, kyse on elinkeinotoiminnasta.  

Elinkeinotoiminnan keskeinen tunnusmerkki on, että toimintaa harjoitetaan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Jos romua ostetaan ja myydään säännöllisesti ja ansaintatarkoituksessa, saadut myyntivoitot ovat verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa.

Tulosta